Sedan augusti 2008 har Handels drivit ett projekt i Stockholm, Göteborg och Malmö för att få fler medlemmar under 30 år, och att hitta nya värvarmetoder. Målet var att storstadsavdelningarna skulle öka med 16 000 medlemmar. Nu när projektet avslutats står det klart att bara runt 1 500 värvades (e-medlemmar och inträden via hemsidan inte medräknade), enligt de utvärderingar som Handels gjort fortlöpande under projektet.

Trots att resultatet hamnade en bra bit från målet är Susanna Gideonsson, Handels första vice ordförande, nöjd.
– Om vi ser strikt till antal nya medlemmar har det inte gått bra. Men vi ändrade inriktning efter ett år eftersom det inte fungerade som vi trodde. Nya medlemmar blev inte huvudinriktningen, utan att hitta nya metoder för rekrytering.
Facket hade budgeterat 30 miljoner kronor för projektet. Allt har inte gått åt, men Susanna Gideonsson kan i dagsläget inte säga vad slutsumman blev. Att det var värt pengarna kan hon dock säga.
– Jag kan bäva över att det är stora summor, men man måste satsa för att komma framåt.

Runt 20 metoder har testats. Det som gett flest medlemmar är att hålla introduktioner om facket för nyanställda och ickemedlemmar, och att ge information på personalmöten. Även att sitta i lunchrum och prata med personalen har varit bra eftersom man inte stört på arbetstid. Till de mindre lyckade satsningarna hör montrar i köpcentrum, att bjuda på bio och dyr reklam.
– Det har inte gått bra när vi trott att folk ska söka upp oss. Vi ser också att man måste få tid till bra samtal, inte bara springa in med material mellan kunderna, säger Susanna Gideonsson.

Antalet anställda inom projektet har varierat. Som flest var de runt 30. Värvarna har kommit fram till två grundläggande framgångsfaktorer för att få unga att gå med.
– Man måste individanpassa argumenten, alla kanske inte är intresserade av rätt till heltid. Sen säger många att det är dyrt. Då måste man konkretisera vad man tjänar på att vara med. Det är det människor bryr sig om, säger Sofia Kloo, som var projektledare i Göteborg.

För att fler ska använda sig av de metoder som fungerat jobbar de flesta av värvarna kvar inom Handels. Man har också utbildat drygt 600 förtroendevalda och anställda på de flesta avdelningar för att de ska arbeta mer professionellt med värvande.
– Det ska bli intressant att se hur detta rullar ut. Jag är rädd att en del avdelningar tycker det är lättare att arbeta som man alltid gjort, säger Mattias Kvickström, värvare i Stockholm.

Metoder som testats:

• Externt rekryterade värvare
• Montrar i köpcentrum
• Coachning av förtroendevalda i värvning
• Introduktion för ickemedlemmar, information i samband med personalmöten, sitta i lunchrum även kvällar och helger
• Bjuda på bio
• Helpdesk
• Telefonrekrytering
• E-medlemskap med lägre avgift för deltidare