Lägg till splittringen. År 1976 förlorade SAP makten till C, M och FP. Idag består borgerligheten av sex partier då KD, MP och SD tillkommit). Alla dessa kommer inte att klara nästa val. Vi som skriver detta är inte medlemmar i SAP. Men vi utgör sedan länge en del av arbetarrörelsen. Vi argumenterar för behovet av ett arbetarparti som tar strid för full sysselsättning och välfärd – i en globaliserad ekonomi.
Fackföreningarna har samhällets starkaste struktur. Partier som C, FP och V dör utan skattebidrag och media. SAP är annorlunda. Så länge banden till facken består kan partiet komma igen. Partihögern vill göra upp med välfärdssamhället men bromsas av att de lågavlönade har ett inflytande över SAP via LO. Sahlin ville göra sig fri från LO genom en allians med det anti-fackliga MP, men banden med facken finns ännu kvar.

Rådslag krävs till försvar av industri och välfärd. Industrijobben ökar i ”svenska” företag men minskar i Sverige. Detta krymper skattebasen och därmed pengarna till vård-skola-omsorg. Bemanningsföretag pressar löner. På 70-talet genomfördes en facklig offensiv. Reformer som mbl och las kom. Liksom fonddebatten. Förslagen räckte inte men pekade på att de som kontrollerar företagens vinster styr utvecklingen på arbetsplatser och i hela samhället: var investera – i Kiruna eller Kina; hur utforma arbetet – själsdöd eller självstyre? Frågorna måste åter ut på arbetsplatserna.

SAP-kongressen behöver ett krisprogram – mot avindustrialisering, till försvar av välfärd och arbetsrätt. Men i en global ekonomi måste kontroll över vinster, investeringar och löneavtal upp på en europeisk nivå, med början i koncerner som Volvo Group. Detta för full sysselsättning och för att fälla alliansen 2014. Segrar partihögern och kapar banden till facken väntar Reinfeldt III, LO-facken blir politiskt hemlösa och SAP omvandlas till ett borgarparti. I detta läge kommer en samling runt ett krisprogram att ske, utanför SAP, som grund för ett nytt parti. Med sin bas inom facken.

Carola L. Bodén, barnskötare, Kommunal
Andreas Löfdahl, metallarbetare på Volvo Lastvagnar
Tomas Westerström, undersköterska, Kommunals repskap, Västerbotten
Jan Hägglund, Handels, kommunfullmäktige, Umeå.