Rozin Markous är klubbordförande på Bemanningsproffsen i Norrköping.  Hon är nöjd med att det inte blev någon lagstiftad tidsgräns för hur länge ett företag kan anlita inhyrd personal.
– För mig är det ju bra att de får hyra in länge. Det gör ju att jag har jobb. Jag tror att det är inom bemanningen jobben kommer att finnas fram över.

Satu Bogdanoff representerar Halens klubbstyrelse i Borås. Hon hade gärna sett en tidsgräns i den nya lagen. Hon hoppas nu att man kan fortsätta driva frågan genom kollektivavtalet
– Bemanningsföretag har ju kommit till för att täcka tillfälliga behov. Ska det bara bli bemanning nu undrar man ju?  Jag hoppas fortfarande på att få in det i kollektivavtalet genom att ta upp det på kongressen.

Båda är dock överens om att det är bra att förhandlingskravet när ett företag vill anlita bemanningsföretag inte rubbas av lagen.
– Facket ska vara med. Det är bra att de har koll. Annars finns det risk att bemanningsföretagen tar in en massa praktikanter. Men över lag tycker jag bemanningsföretagen sköter sig allt bättre, säger Rozin Markous.