Förra året inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 2 000 butiker i hela landet med 1-5 anställda. I år planerar man att besöka 800 butiker med 1-9 anställda.
– Vi prioriterar butiker som säljer värdesaker, ligger i riskutsatta områden, har sena öppettider och som inte tillhör de stora kedjorna. Vi tror att i de mindre butikerna är kunskaperna sämre, säger Karin Lagerkvist, ansvarig för satsningen.

På Handels är man glada att Arbetsmiljöverket fortsätter säkerhetsinsatsen. Speciellt då större butiker ska besökas, dels för att facket har fler medlemmar där, dels för att tuffare krav kan komma att ställas.
– Arbetsmiljöverket kan ställa helt andra krav nu, på till exempel slutna kassasystem. Förra året var det ovanligt, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman.

Vanligaste kraven Arbetsmiljöverket hittills ställt har gällt bättre kunskaper om vad man ska göra om man blir hotad eller rånad, och bättre förberedelser för hur man ska hjälpa de som drabbas.