Avgiften till facket består av en del till förbundet och en del till avdelningen. Avdelningarna bestämmer själva över sin avgift. Som mest skiljer det 47 kronor i medlemsavgift mellan olika avdelningar. Dyrast är det i Borås.

Förbundsstyrelsen vill minska spridningen och föreslår att avgifterna ska hålla sig kring medianvärdet i alla avdelningar. Avdelningarnas avgifter får avvika högst 10 kronor upp eller ner från medianavgiften i varje avgiftsklass.

– De senaste åren har många avdelningars egna kapital växt. Det kan tyda på att man tar ut för höga avgifter, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Styrelsen föreslår att den lägsta avgiften nästa år blir 110 kronor. Golvet för att betala lägsta avgiften höjs från 5 000 till 8 000 kronors månadsinkomst. Det är samma gräns som gällt i det så kallade e-medlemskap som prövats i storstadsavdelningarna. Till skillnad från dagens e-medlemmar ska de mest lågavlönade medlemmarna i framtiden få Handelsnytt hemskickad som tryckt tidning.

Taket för medlemsavgifterna höjs genom att en ny avgiftsklass läggs till för dem som tjänar mellan 25 000 och 26 000 kronor i månaden.

Det blir Handels kongress i maj som tar ställning till förslaget. Styrelsen vill också att kongressen ska tillsätta en utredning för att se över medlemssystemet för framtiden.

Förbundsstyrelsen lämnar även förslag till ändring av Handels stadgar. De flesta ändringar handlar om anpassning till krav från LO. En viktig detalj är att ordet ”anställd” i stadgarna byts ut mot ”arbetstagare”.

– Det öppnar möjligheten att erbjuda medlemskap åt egna företagare med f-skattsedel samt praktikanter, säger Lars-Anders Häggström.