Kraftigt minskade kostnader är målet med den nya organisation och det nya löneavtal för försäkringssäljare och rådgivare på Folksam som gäller från 1 mars. Dagens närmare 500 försäkringssäljare ska bli 300.

Företaget avskaffar de 250 så kallade ”Folksamombud” som sålt försäkringar på deltid, ofta som ett extraknäck. Tillsammans med de i dag 230 heltidssäljarna får de konkurrera om 300 heltidstjänster i den nya organisationen.
– Det är fruktansvärt tuffa krav. Företaget passar på och gallrar ut de som inte är högpreseterande, säger Börje Enander, ordförande i Handels centrala fackliga rådgrupp inom Folksam.

I det nya löneavtalet har provisionssystemet ändrats så att det ställs högre krav för att få rörlig ersättning. Enligt Börje Enander innebär det att lönerna sänks med i snitt mellan 20 och 30 procent. Mest förlorar de som säljer mest. Det är också de som är mest kritiska till det nya avtalet.
– Jag tjänade runt 60 000 i månaden förra året och kommer att halka ner 40 procent, säger en erfaren heltidsanställd försäkringssäljare som vill vara anonym, åtminstone tills tjänsterna i den nya organisationen är besatta.

Han är kritisk mot både arbetsgivaren och facket för hur informationen kring nyordningarna har skötts, och han spår att många av de bästa säljarna kommer att sluta.
– Det nya avtalet slår mot dem som tjänar mest pengar. Jag står inte i första ledet för att lämna företaget, men man vill känna bekräftelse på sitt jobb. Arbetsgivaren har lovat bättre verktyg som marknadsstöd och pensionsberäkningsprogram, men det har vi inte sett än.

Börje Enander säger att en anledning till att facket skrev under avtalet som innebär så kraftiga försämringar för många medlemmar är hotet om att hela Folksams säljkår skulle ha kunnat outsourcas.
– Om vi hårdnackat hade vägrat kunde försäljningen ha lagts ner och upphandlats. Tack vare att vi fick igenom övergångsregler är detta till medlemmarnas bästa, säger Börje Enander.