Går det att skapa full sysselsättning och i så fall hur var frågan. Ja, svarade Lena Sommestad, före detta miljöminister i S-regeringen, som vill blåsa liv i Göran Perssons idé om Det gröna folkhemmet.
– Det gröna folkhemmet måste koppla till välfärdsmodellen.  Vi behöver ett samhälle som bygger på välfärd och jämställdhet om vi ska klara de utmaningar som klimatförändringarna innebär, sa hon.
– Det är enda sättet, för varför ska människor vilja vara solidariska med framtidens generationer om man trampar på sina medmänniskor i dag?

Lena Sommestad tror att det finns en stor potential i nya jobb när samhället ska ställas om för en hållbar utveckling – men inte om marknaden ska styra. Det finns forskning och företag som håller på med miljöteknik, men som inte får kapital och möjlighet att expandera, trots att efterfrågan finns. När marknaden får styra tar det för lång tid att ställa om till att satsa på det som behövs.
– Riskkapitalisterna satsar på företag i vård och omsorg, men det leder inte till nya jobb, bara till en omfördelning av de jobb som finns, konstaterade hon.

Byggnads ordförande Hans Tilly var inne på samma linje när han pekade på gamla bostäder som en tillväxtindustri. Att satsa på hur man effektiviserar den ur energisynpunkt borde kunna bli en svensk exportindustri. Men det finns ingen politisk medvetenhet om det.

Att det inte går att skapa full sysselsättning utan att modernisera välfärden visade Emma Lennartsson, Kommunals chefekonom. En förutsättning för utveckling är exempelvis att det finns barnomsorg den tid på dygnet människor arbetar – så är det inte i dag. Och bland kvinnor finns det en enorm potential för mer arbetskraft, eftersom det är så många kvinnor som jobbar deltid mot sin vilja. 

Sen handlar det förstås om socialförsäkringssystemen, särskilt a-kassan. Total enighet rådde förstås om att den i dagens tappning snarare slår ut människor än lotsar dem tillbaka till arbetslivet, vilket även färsk forskning ger stöd för (Sänkt a-kassa får inte arbetslösa snabbare i jobb). Idag finns inga arbetsmarknadsutbildningar att tala om, samtidigt som det börjar saknas kvalificerad arbetskraft på flera håll i industrin.  Ge utbildning i stället för coachning åt arbetslösa, som Hans Tilly kärnfullt formulerade det.

Som åhörare på seminariet kände man sig övertygad om att jämlikhet, välfärd och tillväxt hör ihop, men att det inte handlar om en tillväxt som tär på jordklotet utan tvärtom. Synd bara att medelåldern bland oss som lyssnade antagligen var 50+. Nu är det viktigt att föra ut budskapet till den yngre generationen också.