Hemmafixarkedjan Clas Ohlsons företagsavtal om prestationslön har i sin nuvarande form funnits sedan 1999. Utöver den kollektivavtalsenliga grundlönen får alla anställda i en butik prestationslön i form av en andel av omsättningen utifrån hur många timmar man arbetat.

– Bonusen brukar ligga mellan 20 och 30 kronor i timmen, säger Mikael Öberg, klubbordförande på Clas Ohlson i Umeå och medlem i den centrala fackliga gruppen inom kedjan.
För en heltidsanställd innebär det mellan 3 000 och 5 000 kronor extra per månad. I butiker med allra störst försäljning kan prestationslönen bli ännu högre.

Clas Ohlsons ledning har uppgett att avtalet från 1999 inte är anpassat till dagens mål och förutsättningar. Mikael Öberg vill inte föregripa förhandlingarna, men han är rädd att ett syfte med uppsägningen är att sänka lönerna.
– Så tolkar jag det. Det känns inte bra med lönesänkning.

Avtalet har tre månaders uppsägningstid och slutar gälla den 30 april. Företaget har kallat Handels till förhandling den 17 februari. Tanken är att ett nytt avtal ska finnas på plats när det gamla löper ut.
Handels ombudsman Karin Jungerhem, som kommer att leda förhandlingarna, säger att Clas Ohlsons nuvarande prestationslönesystem är ett av detaljhandelns mest generösa.
– Det ger mycket pengar på toppen av grundlönen. Att ändra det innebär risk för lönesäkningar. Och den korta tiden kan göra det svårt för oss att hinna förankra bland de förtroendevalda, säger Karin Jungerhem.

Clas Ohlsons Sverigechef Lars Andréason säger att dagens prestationslönesystem inte stämmer överens med Clas Ohlsons ersättningsprinciper.
– Det är inte kopplat till om en butik eller förtaget går bra eller dåligt. Vi vill ha en tydligare koppling till resultatet och till varje medarbetares egen prestation.
Ska systemet bli mer individuellt?
– Nej det ska fortfarande vara kopplat till gruppen, men det ska finnas en röd tråd från företagets mål till varje medarbetare.
Vad säger du till dem som befarar att resultatet blir en lönesänkning?
– Vi vill behålla Clas Ohlsons position som en attraktiv arbetsgivare där den rörliga delen av lönen är en morot för bra prestationer. Jag hoppas att vi i förhandlingarna med Handels ska hitta ett system som motiverar medarbetarna.

Clas Ohlsons prestationslön

Grundas på omsättningen

Företagsavtalet mellan Clas Ohlson och Handels om prestationslön ger varje månad de butiksanställda 1,15 procent av butikens omsättning.

Summan delas på antal betalda timmar i butiken. Prestationslön per timme varierar enligt facket vanligen mellan 20 och 30 kronor, men kan bli högre i storsäljande butiker.

Enligt Handels har Clas Ohlson högre prestationslön men lägre grundlön än de flesta konkurrenter.