I avtalsrörelsen 2010 var ett av Handels krav rätt till heltid för butiksanställda, något som arbetsgivarparten inte ville införa. Som en kompromiss bildades en partsgemensam arbetsgrupp för att kartlägga hur det ser ut med antal heltider inom handeln, varför, och om det är möjligt att erbjuda fler heltid. Gruppen består av Handels och arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel och KFO.

– Vi är överens alla tre om att vi vill ha fler heltider och större deltider inom handeln, säger Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande.
– Vissa frågor kan hamna i avtalsrörelsen 2012, vissa kanske vi kan lösa innan, vissa kräver fortsatt arbete. Vi kanske kan göra partsgemensamma rekommendationer eller ett gemensamt utbildningsmaterial. Jag vill inte stänga några dörrar.

Till mitten av maj har gruppen planerat in 26 butiksbesök i olika delar av landet och med olika inriktning, till exempel Bauhaus, Clas Ohlson, H&M, Kicks, Stadium och Willys. Ambitionen är att både arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter ska vara med.

Butikerna ska svara på frågor om bland annat öppettider, bemanningsföretag, hur många timmar de anställda har, hur många som vill jobba mer och vilka skälen är till att man inte erbjuder heltid.

Gruppen ska presentera en rapport i höst, före förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för butikspersonal 2012.

Fakta:

Flest deltidare bland kvinnor

Nästan 154 000, 30 procent, av totalt nära 560 000 sysselsatta inom handeln (inklusive partihandeln) hade under 2010 färre än 35 timmar i veckan.
Drygt 109 000 av dem var kvinnor, drygt 44 000 män.
Källa: SCB

Statistik från Handels visar att deltid är vanligare i kvinnodominerade delar av handeln, såsom klädhandeln. Där har hälften av de anställda deltid.