Frågan om värvarnas löner har fått förhandlingarna att dra ut på tiden. Till slut fick facket ge upp sitt krav om att medlemsvärvarna, som har ren provisionslön, ska få ut den med mindre fördröjning. I dag kan det gå månader från det att en medlem värvas till att värvaren får betalt.
– Vi lyckades inte ändra systemet centralt, men vi fick igenom en skrivning som öppnar för lokala varianter, säger Handels ombudsman Elsie Mann som lett förhandlingarna.
Avtalet säger att fack och arbetsgivare lokalt kan enas om ett annat lönesystem, förutsatt att de centrala parterna godkänner det.

Mikael Höglund är anställd som värvare på hyresgästföreningen i Stockholm och har suttit med i förhandlingsdelegationen. Enligt honom är det här kollektivavtalsförhandlingarna de tuffaste han någonsin varit med om.
– Arbetsgivarsidan har varit extremt rigid. Men det är ju bra att vi fått till en öppning för lokala variationer i lönesystemen eftersom förutsättningarna för värvarna skiljer sig så pass mycket från region till region. Vi får helt enkelt försöka komma åt det här problemet bakvägen, säger Mikael Höglund.

En facklig framgång i förhandlingarna var nyordningen att anställda med fast arbetstid har rätt till restidsersättning. Det är Mikael Höglund mycket nöjd med. Men lönerna lämnar å andra sidan en del att önska enligt honom.
– Det är bedrövligt låga nivåer. Speciellt med tanke på hur utvecklingen i ekonomin ser ut just nu, säger han.
 
Avtalet gäller från 1 oktober 2010 till 30 september 2012. Det gäller för knappt 400 Handelsmedlemmar, bland annat värvare, förhandlare och assistenter. Löneökningarna följer jämförbara tjänstemannaavtal, det vill säga 1,5 procent första året och 2,0 procent andra året. Varje anställd garanteras 200 kronors höjning varje år. Det fåtal som i dag tjänar mindre än 21 300 kronor i månaden får lite mer i en särskild låglönesatsning.
Värvarnas provision höjs med samma procentsatser. Under perioden ökar provisionen från 396 till 410 kronor per värvad medlem.