En butik med snabba ta med sig-matvaror för de många människorna i stadens närbelägna kontorsarbetsplatser.

Togo är ett till ytan litet land i Afrika, stort som halva Lappland. Där bor drygt 6,5 miljoner människor och landet styrs av sonen till förre presidenten. En enpartistat sen 1969 som troligen har långt till de begrepp som vi brukar förknippa med demokrati. I Togo är det svårt att få rättvist betalt för en vanlig arbetare. De fackliga rättigheterna är mycket små, nyligen har Togos regering fått ta emot skriftliga protester från hela världen för att de mänskliga rättigheterna sitter så trångt i landet.

Undra hur ICA tänkte när de döpte sin nya butik till TOGO? Har de med Togo som exempel velat visa att de inte bara tittar på amerikanska shoppingvanor och att de öppnar sig för den afrikanska kontinenten? ICA TOGOs kaffe ska visst vara rättvisemärkt i alla fall, men kommer inte från Togo.

Janne Sparrman, innehavare av ICA-kort och Handelsmedlem.