Efter att fackklubben och arbetsgivaren gjorde gemensam sak för drygt ett år sedan har många deltidare fått fler timmar, och en lön som räcker både till hyran och någon onödig pryl. Delmålet att 70 procent av personalen ska ha 80 procents arbetstid är nästan nått. Ett sätt att lösa det är att ge timmarna till en redan anställd, när någon slutar.
– Vi har infört i princip anställningsstopp, säger Marcus Lindner, klubbordförande på Ikea i Örebro och företagssäljare på heltid.

De anställda har också utbildats att jobba på flera avdelningar. Då kan de vara flexibla, och företaget slipper ringa in extrapersonal. Samma funktion har de så kallade resursteamen på fyra, snart sex, fast anställda med minst 32 timmar. De är mobila och rycker in på avdelningar där anställda är till exempel sjuka. Något man funderar på för framtiden är om personalen kan jobba både i varuhuset och i restaurangen, för att få ihop fler timmar.

Förändringarna har inte bara mötts av jubel. Fler timmar innebär mer obekväm arbetstid, allt mellan klockan 5 till 23. En del känner sig splittrade av att jobba på flera avdelningar. Dessutom har det varit en balansgång vilka som ska få de åtråvärda timmarna. Det har avgjorts utifrån anställningstid och kompetens. Men mest är det positivt. På sovrumsavdelningen berättar Rebecka Larsson om att hon efter flera år gått från ett schema med 6 till 28 timmar i veckan.
– Det var jobbigt med sex timmars kontrakt. Jag kände mig inte uppskattad och tog inte ansvar på samma sätt. Nu har jag en större trygghet och behöver inte oroa mig för om jag kommer få fler timmar. Det är livskvalitet. Men jag skulle kunna tänka mig någon timma mer.

Likadana reaktioner hörs bland andra på butiksgolvet som fått mer arbetstid, om än inte heltid.
– Det är skönt att slippa jaga extra pass. Man slogs om dem, säger Lina Ericsson på tygavdelningen.
– Engagemanget och glädjen ökar enormt. Man gör ett bättre jobb, säger Elin Sandegård bland blommorna.

Facket och arbetsgivaren är måna om att få fram att de är överens. Att båda parter vinner på högre kontrakt.
– När jag kom hit låg fokus inte på kunden utan på hur man skulle klara sin försörjning. Man jagade timmar i stället för kunder. Jag tror inte på att ha världens längsta provanställning, säger personalchefen sedan drygt ett år, Jonas Nilsson.
De tycker att uttrycket ”fler huvuden” nästan blivit ett mantra inom handeln, utan att man reflekterat över hur effektivt det är. Med höga kontrakt stannar de anställda och kompetensen längre. Man slipper lägga tid på att ringa in personal och lära upp nya.
– Jag ser jobb i handeln som ett professionellt yrke. Man kan inte utvecklas i sin yrkesroll under fem timmar i veckan, säger Marcus Lindner.

Fakta: Heltidsprojekt

Mer schemalagt

• Det skrivs 14 000 nya anställningskontrakt per år på Ikea-varuhusen i Sverige, enligt Handels.

• Arbetet i Örebro – Örebromodellen – är en förebild i ett fackligt projekt. Målet är att Ikea-anställda på samtliga varuhus till sommaren 2012 ska få fler timmar på fasta kontrakt, att samarbetet mellan fackklubbarna ökar och att medlemmar värvas.

• Hittills har man utbildat förtroendevalda och gjort en personalenkät, för att se vad man ska arbeta vidare med. De nära 1 050 svaren har inte sammanställts än.

Sju av tio har minst 30-timmarsvecka
 

Så många timmar hade de anställda på Ikea i Örebro i sina kontrakt:

Januari 2010:
Över 30,75 timmar: 51%
Under 30,75 timmar: 49%
Behovsanställda: ingen uppgift

Januari 2011:
Över 30,75 timmar: 67%
Under 30,75 timmar: 33%
Behovsanställda: 6,5% av arbetad tid

På Ikea i Örebro finns 195 anställda