Det är inte ett värdigt arbetsliv för unga som visas upp i SVT-dokumentären Generation utanför.

Hur utbredda just de missförhållanden är som visas i programmen är svårt att veta. Men det är illa nog med det som är allmänt känt – till exempel att på stora kedjor som exempelvis Ica, H&M och Ikea finns många som är visstidsanställda, har ytterst få timmar på schemat, sitter hemma och väntar på ett sms som säger att de får jobba.

För att stoppa detta och förhoppningsvis vända utvecklingen behövs kunskap och engagemang. Kunskap för dem som är i beroendeställning, att veta vad som är rimligt att ställa upp på, vad som inte är acceptabelt. Och kunskap från facket om vad som pågår. Men facket kan inte gripa in utan kunskap och kan bara hjälpa på ett effektivt sätt om de som drabbas är medlemmar. Så enkelt är det.

Att det går att förändra visar Handels Ikeaprojekt, som lyckats öka andelen anställda med minst 30 timmar på schemat. (Fler timmar på schemat ger Rebecka livskvalitet)

Generation utanför hette teveprogrammen som nu senast satte strålkastaren på hur unga utnyttjas i arbetslivet. Men att en generation hamnar utanför är förstås oacceptabelt. För att hindra det krävs politiska insatser, till exempel att ändra de regler regeringen infört som tillåter frikostiga visstidsanställningar. Men det krävs också en medvetenhet hos de som blir utnyttjade.

Att skola och föräldrar inte tar sitt ansvar att lära ut det basala om hur arbetsmarknaden fungerar och vilka krav man som anställd har rätt att ställa, är uppenbart. Vilken 18-åring idag har koll på vad ordet kollektivavtal betyder och hur ett sånt kan förhindra missförhållanden på jobbet?

Fackförbunden har en jättelik utmaning att hitta ett sätt att nå och samtal med unga om detta, på deras arena och på deras språk. Och en minst lika stor utmaning att förändra sig själva och medlemskapet så att det passar unga och deras villkor.