Det var i april förra året som en 22-årig anställd fastnade med handen i köttkvarnen i en Icabutik i Stockholmsområdet. Handen och en bit av armen trasades sönder och fick amputeras.
En utredning visade att olyckan kunde ske på grund av att köttkvarnen saknade en skyddsplåt framför inmatningshålet. Den anställde hade inte fått information om riskerna.

Arbetsgivaren åtalades och har nu dömts av Attunda tingsrätt för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.
Butiken straffas med en företagsbot på 600 000 kronor, precis som åklagaren yrkat. Ägaren döms dessutom till villkorlig dom och 100 dagsböter på sammanlagt 20 000 kronor.

Handels arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg välkomnar domen. Hon ser den som ett kvitto på att åklagarna ökat sin kompetens om arbetsmiljöbrott i och med den nationella specialenhet som inrättades 2009 och som ligger bakom åtalet.
– Det är synd att det ska behövas, men det är bra att domen är tydlig. Jag hoppas att strängare straff leder till bot och bättring hos arbetsgivarna, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Hon säger att maskiner med rörliga delar generellt är en av de vanligaste orsakerna till olyckor i arbetslivet. Hur farligt det är handlar mycket om rutiner för att minimera riskerna.
– Från fackligt håll måste vi fortsätta att peka på vikten av riskbedömning, utbildning och introduktion av nyanställda. Historien visar att sådana här olyckor aldrig enbart handlar om en teknisk detalj som en skyddsplåt i en maskin.

Martine Syrjänen Stålberg kommenterar också det faktum att den anställde var ensam i kylrummet då olyckan inträffade och inte kunde göra sig hörd och få hjälp då han fastnade i köttkvarnen.
– Till slut lyckades han ringa till kassan från sin egen mobiltelefon medan armen satt fast till armbågen i kvarnen. Det är horribelt, och visar att ensamarbete är farligt!

Icabutikens ägare ska enligt domen betala 10 000 kronor i skadestånd för kränkning till den anställde.
– Det var snålt, anser Martine Syrjänen Stålberg.
Övriga ersättningar till offret regleras av arbetsskadeförsäkringen i kollektivavtalet (se faktaruta).

Jörgen Nilsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd, betonar vikten av att det finns kollektivavtalade försäkringar om olyckan är framme.
Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal och inte har någon motsvarande försäkring riskerar den som skadas att bli utan ersättning och kan själv tvingas processa i domstol mot sin arbetsgivare.
– Att jobba hos en arbetsgivare som saknar arbetsskadeförsäkring är kvalificerat vansinne, varnar Jörgen Nilsson.

Ica har med anledning av köttkvarnsolyckan gått ut med information och rekommendationer till sina handlare.
– Ica ser allvarligt på det inträffade. Det framgår tydligt av Icas arbetsmiljöhandbok hur denna typ av utrustning ska hanteras och hur man ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön, säger Sara Hjelm på Icas presstjänst.

Fakta

Vad gäller om jag skadas på jobbet? Alla arbetsplatser med kollektivavtal omfattas av tilläggsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Genom försäkringen kan den anställde få:
•    Full kompensation för inkomstbortfall vid sjukskrivning.
•    Ersättning för sveda och värk den första tiden: 2 300 kr/mån.
•    Skadestånd för vanprydande ärr samt lyte och men vid bestående invalididet. Ersättningen beräknas utifrån graden av invaliditet. En amputerad hand kan enligt Jörgen Nilsson på LO-TCO Rättsskydd bedömas som cirka 30 procents invaliditet och ge en person i 20-årsåldern cirka 350 000 kronor i ersättning.
•    Man kan få ersättning för inkomstförlust om man tvingas byta till ett arbete med lägre lön. Försäkringen täcker också exempelvis kostnader för sjukvård, läkemedel och eventuell färdtjänst.

Kollektivavtalsförsäkringarna gäller alla anställda, inte bara fackliga medlemmar. Den som är medlem i facket kan få rättshjälp för att driva sitt ärende.