I dag står Handelsanställdas förbund vid ett vägskäl, och att bestämma sig för vilken väg att gå är inte lätt. Vägen hit har erbjudit stora utmaningar. Den största är medlemsantalet som fortsätter att minska stadigt, och det Socialdemokratiska Arbetarpartiet, som en gång var Handels och LO:s trogna vägvisare, är i dag ett parti vars politiska roll och stöd är avsevärt förminskat.

Något måste göras för att Handels ska kunna öka i medlemsantal och befästa sin position på den svenska arbetsmarknaden. Är Handels i dag ett fackligt förbund för alla? Jag vågar påstå att många av dem som i dag arbetar inom handeln och som inte röstar på Socialdemokraterna inte heller känner att de är välkomna i Handels.

Stödet till Socialdemokraterna inom LO:s alla förbund är historiskt lågt och jag tycker att detta borde vara en väldigt tydlig väckarklocka för oss alla. Med ett rött hjärta så kan frågan kännas tuff, men den måste våga vädras och diskuteras. Varför kan inte Handelsanställdas förbund i framtiden vara politiskt neutrala? Handels och dess fackliga arbete kommer alltid vara beroende av, och styras av, politiska beslut. Förändringen är här och spelplanen är ändrad så Handels borde våga leda vägen för ett nytt Handels i en ny tid.

Jag tror att Handels som ett politiskt neutralt fackförbund skulle kunna söka fler och bredare vägar inom politiken, vinna mera respekt hos de flesta partier, samt inte längre bli använt som redskap i den politiska retoriken.

Det finns dock en punkt som är viktigast: Alla medlemmar och alla förtroendevalda inom Handels vet mycket väl att den långvariga trenden av medlemsminskning måste vändas, ett måste för att Handels ska behålla sin position. 

Är lösningen enkel? Absolut inte, men ansvaret ligger i våra egna händer. För att värva de som i dag väljer att stå utanför facket så måste Handels visa att de är ett fackförbund för alla, och bästa vägen för det är att planera för framtiden och se till att Handels inom en rimlig tidsperiod blir ett fackförbund som är politiskt, men neutralt inom sfären av partipolitisk tillhörighet.

När detta är utfört och framtiden ligger i Handels egna händer, först då kommer också Handels vara ett fackförbund för alla. Det är dags för Handels att seriöst diskutera frågan och våga välja väg.
Väl mött på kongressen.

Anders Hillbom
Klubbordförande Ica Maxi Uppsala
Kongressombud 2011