Det är nu mer än ett år sedan Handels och fackförbundet Unionen lämnade över ett avtalsförslag till Ikeakoncernen, för att få till ett globalt avtal på Ikeavaruhusen. Det är ett förslag som bland annat ska försäkra allas rätt att gå med i facket och ge facket möjlighet att komma in på alla arbetsplatser.

Ikeakoncernen driver 280 varuhus runt om i världen och verkar vid en första anblick vara Ikeas huvudorganisation. Här finns presskontakt och uppförandekrav till Ikeas leverantörer. Men i praktiken är Ikeakoncernen bara en av flera franchisetagare till varumärket Ikea, precis som turkiska Ikea och ett antal företag som driver Ikeavaruhus runt om i världen.

Det är i stället företaget Inter Ikea som äger varumärke och koncept. De får en viss procent på allt som säljs på samtliga Ikeavaruhus världen över. Men Handels och Unionen har hittills inte fått lyckats förhandla med någon på Inter Ikea.
– Vår ingång är att om man kan ha en logga som ser likadan ut överallt bör man också ha grundläggande bestämmelser för de anställdas rättigheter. Det är ett minimikrav, säger Maria Nyberg, internationell ombudsman på Handels, som tillsammans med Unionen försöker få fram ett globalt avtal med Ikea.

Trots flera försök har facket inte ens fått klarhet i vem man ska vända sig till inom Inter Ikea. Därför sker alla samtal med representanter från Ikeakoncernen, och om en överenskommelse med dem kommer att betyda något för de anställda i Turkiet och andra lokalt ägda Ikeabutiker är oklart.
– Ikea måste hitta en lösning till det här problemet. Det är framför allt i de lokalt ägda varuhusen de anställda har problem med att fackliga rättigheter kränks, säger Maria Nyberg.

Ikeakoncernen, som alltså är franchisetagare till den stora majoriteten av varuhusen, säger sig värna om anställdas rättigheter. Exempelvis finns en uppförandekod, Iway. Men den gäller bara Ikeas leverantörer. För de som jobbar i själva varuhusen finns ”interna riktlinjer” som koncernen menar är tillräckliga tillsam­mans med varje lands respektive lagar.

Och exakt vilka krav Inter Ikea ställer på sina franchisetagare är oklart. Ett globalt avtal mellan Ikeakoncernen och facket skulle troligtvis inte påverka Inter Ikeas övriga franchisetagare.

På Inter Ikeas hemsida finns inget telefonnummer, bara faxnummer och adress. Ikeakoncernens internationella presskontakt Charlotte Lindgren vidarebefordrar till slut ett mejl med frågor om krav på anställdas rättigheter till Inter Ikea.
”Varje franchisetagare är skyldig att följa respektive lands lagstiftning som omfattar anställningsrelaterade frågor.” står det i svaret, som undertecknas med ”Corporate Communications, Inter IKEA Systems BV”.

Men när Handelsnytt besöker Ikeas två franshisevaruhus i Istanbul i Turkiet, vittnar både anställda och det fackförbund som organiserar i varuhusen om hur svårt det är att jobba fackligt utan stöd från arbetsledningen (se reportaget  ”Detta är inte Ikea”).
– För oss skulle ett globalt avtal innebära att medlemmarna känner sig tryggare med att gå med i facket. Det skulle också underlätta att för  oss att få till eget kollektivavtal med Ikea, säger Murat Gercek, internationell ombudsman på turkiska fackförbundet Koop-is, som organiserar medlemmar i varuhusen.