Förbundsledningen mål var att 20 procent av Handels medlemmar skulle delta i valet av ombud till kongressen i maj. Det skulle ha varit en fördubbling av 2006 års valdeltagande. I stället fortsatte valdeltagandet att sjunka. Bara 7,3 procent (10 500 medlemmar) deltog i valet. Och 16 procent av de inlämnade rösterna var ogiltiga.

Av de drygt 1 600 underkända rösterna har ungefär 1 000 angett fel antal kandidater. 600 har lämnat in blanka valsedlar utan att märka dem med personnummer.
Samtliga 250 ombud som valdes var de som avdelningarnas representantskap föreslagit i sina rekommenderade listor.

Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson är besviken över att inte fler röstade. Hon vill inte spekulera om orsaken innan förbundsledningen utvärderat valet. Men trots det låga valdeltagandet och trots att valet undantagslöst bekräftar den ordning som avdelningarnas representantskap föreslagit så försvarar hon Handels valprocedur. Indirekta valmetoder, som många andra LO-förbund tillämpar, vill hon inte se.

– Jag är stolt över att varje medlem har chans att påverka i direkt demokrati. Medlemmarna har påverkat hur listorna ser ut och avdelningarna har satt samman listor som de röstande kan acceptera. Jag är också oerhört stolt över att vi har en livaktig debatt inför kongressen med över 500 motioner, säger Susanna Gideonsson.

Maud Björklund, Handelsmedlem som kritiserat valproceduren i en insändare i Handelsnytt, anser att valresultatet bekräftar hennes farhågor att medlemmar har mycket små möjligheter att påverka valutgången.
– Det var för krångligt att rösta på andra än dem som valberedningen föreslagit. Det är meningslöst att rösta när det ändå är bestämt på förhand vilka som ska väljas, säger Maud Björklund.

LO:s stadgeexpert Göran Larsson anser att Handels valsystem är demokratiskt ambitiöst, men att det finns problem. (Se separat artikel.)

Fakta om kongressvalet

Webbröstning ingen succéValet av de 250 ombuden till Handels kongress i maj pågick under december och januari. Valhandlingar skickades ut tillsammans med decembernumret av Handelsnytt. Det gick att rösta per post eller via webben.

Av förbundets 145 000 medlemmar röstade drygt 10 500 dvs 7,3 procent. När ogiltiga röster räknats bort var siffran 6,1 procent. Av de inkomna rösterna var drygt 1 600 stycken (16 procent) ogiltiga. Vanligaste felet var att den röstande markerat för få eller för många kandidater.

940 medlemmar röstade via webben. Det är 9 procent av de röstande och bara 0,6 procent av förbundets medlemmar.

Av de 250 ombud som valdes är 150 kvinnor och 100 män.

I valet till den förra kongressen 2006 röstade 9,6 procent. 19 procent av rösterna var då ogiltiga.