– Håkan Juholt är en bra person. Han är folklig och har lätt att entusiasmera människor, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström om Håkan Juholt som i går presenterades som valberedningens förslag till ny partiledare i Socialdemokraterna.

Annelie Karlsson, ombudsman i Handels och riksdagsledamot för S, ställer stora förhoppningar till Håkan Juholt som ny partiledare.
– Han tillhör definitivt den sortens sossar som kan vinna val. Han har förmågan att berätta om Socialdemokraternas idéer så att fackliga känner igen sig. Det är roligare att vara med om man känner igen sig i beskrivningen, säger Annelie Karlsson.

Både Annelie Karlsson och Lars-Anders Häggström tror att förutsättningarna är goda för att utveckla samarbetet mellan Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen med Håkan Juholt i ledningen.
Vid öppnandet av Handels 100-årskongress 2006 var det Håkan Juholt som överlämnade partiets present till förbundet: 100 arbetsplatsmöten och ett seminarium för att gemensamt diskutera Handels viktiga framtidsfrågor.

Arbetsplatsmöten hölls även om de blev färre än 100, och på det gemensamma seminariet i Stockholm 2008 fick Handels tillfälle att diskutera sina politiska krav med bland andra partiledaren Mona Sahlin. Genomslaget för Handels idéer i partiets politik kunde dock ha varit bättre, anser Lars-Anders Häggström.
– Vi såg till exempel inte mycket av vårt viktiga krav på en kraftfull politik för full sysselsättning, konstaterar han.

Nu, två röda valförluster efter jubileumskongressen, ser Handels anledning att grundligt se över formerna för förbundets samverkan med partiet. Förbundsstyrelsen arbetar med frågan under våren, och den kommer bland annat att diskuteras på Handels kongress i maj.