Är vi dåligt skolade? Ser vi inte vad som försiggår och har en vilja att påverka vad som sker runt omkring oss? Frågorna är många och svaren inte alltid lätta!

Men söker vi inom oss kan vi säkert komma till vissa slutsatser. Kärnfrågan är: Vad vill vi? Vill jag kunna påverka saker? Om svaret är ja den frågan, så finns det det möjlighet att göra det. Och det genom medlemskapet och på den demokratiska o politiska arenan.

Viljans ursprung finns alltid hos dig själv, och med den också insikten om vikten att göra ett aktivt val. Vill jag vara med att påverka, eller stå utanför och se på? Rannsaka dig och kom till ett beslut! Din röst och tankar ÄR viktiga i ett representativ demokratiskt samhälle och föreningsliv! Så vad väntar du på?

Mvh Anders Ryd