– Vi tyckte att vi hade lyssnat på personalen i Uppsala, men sedan fick vi läsa i tidningen att de kände sig överkörda. Då bestämde vi oss för att ta diskussionen igen och titta på deras förslag, säger Bo Holmberg, affärsområdeschef på Akademibokhandeln.

Brigitta Mauritz, som är klubbordförande på Uppsalabutiken bekräftar att nya diskussioner kommer att föras under måndagen.
– Det känns ju positivt att de har lyssnat och att det pågår en diskussion. Men var vi hamnar vill jag inte säga något om förrän efter måndag, säger hon.

Akademibokhandeln gjorde under förra året en stor förlust som man nu försöker komma tillrätta med. Bland annat genom att se över bemanningen i butikerna. Planen är att fler ska jobba under försäljningstoppar (se Heltid blir deltid på Akademibokhandeln). Akademibokhandeln har begärt förhandlingar om nya scheman på flera butiker, för att få ner heltiderna till fler deltidstjänster. Målet är att se över om man kan göra detta generellt på alla landets butiker.

Inför de centrala förhandlingarna för Uppsalabutiken lämnade de anställda in ett eget förslag där de får behålla sina timmar men har en mer flexibel timfördelning. Då var företaget, enligt Handels ombudsman Thomas Holm, inte alls intresserade av att diskutera förslaget.

Det sätt man väljer att hantera bemanningssituationen på i Uppsala kommer inte nödvändigtvis att påverka de andra butikerna. Men enligt Thomas Holm på Handels avvaktar till exempel Stockholmsbutiken för att se vad som händer i Uppsala.