Kassalådan åker ut med ett ryck, och sedlarna blottas. En kund har köpt ett paket mjölk och Emil Lindberg som jobbar i kassan tar upp växel på en 100-lapp. På Coop Nära i Norrtälje finns inget slutet kontantsystem som hindrar rånare att komma åt pengarna. Med det försvinner sedlar och mynt in i en låst box. Systemet är något som Emil Lindberg gärna skulle se i butikens två kassor.
– Jättebra för säkerheten, typ rån.

Han tycker att riksdagens färska beslut om att det ska tas fram en lag om sluten kontanthantering är bra.
– Jag tänker på extrajobbarna också. Det skulle nog kännas rätt tryggt med ett sådant system för en 18-åring som aldrig suttit i kassan, säger Emil Lindberg i en stessad paus mellan kunderna. När Handelsnytt är på besök är en arbetskamrat sjuk, så de är bara två som jobbar.

Coop Nära i Norrtälje har utsatts för rån. Emil Lindberg jobbade inte då, men bara vetskapen om att det hänt och kan hända igen gör att en viss oro är en del av vardagen.
– Jag tror att alla som jobbar i butik tänker på det, det sitter i ryggmärgen. När jag jobbar kväll tänker jag ibland att någon kan komma inspringandes. Man vet aldrig.
Men mest känner han sig trygg på jobbet. Butiken har visserligen öppet sent, men de är alltid minst två som jobbar. Butiken ligger i ett lugnt område, med ett äldreboende och en skola som grannar. Och alla anställda får säkerhetsutbildning.

Butikschefen Jonas Weimer ser bara fördelar med ett slutet kontantsystem, men är ingen påhejare av en lag. Systemet beräknas kosta runt 100 000 kronor per kassaplats.
– Det är ingen big deal för stora butiker, men andra kan tvingas stänga. Jag tror att saker och ting kommer lösa sig ändå. Systemen kommer att bli billigare och kontanterna minska.
Han hoppas att butiken ska få ett slutet system utan en lag. Rånrisken ökar för dem som står utan, när fler och fler får det, tror han.
– Vi står på tur att få det av Coop centralt, men jag har inte hört något datum. Jag tror tveklöst att det är den bästa åtgärden mot rån. Det i kombination med att utbilda personalen och ha bra rutiner.

När Emil Lindberg kommer tillbaka till kassan från ett möte, har han kommit på ytterligare en fördel med ett slutet kontantsystem.
– Det minskar risken för bakterier.

Fakta: sluten kontanthantering

Vanligare i storstäderna

Axfood: Runt 80 av 230 helägda butiker har slutet system. Det sätts normalt in i exempelvis nya butiker.

Coop:
Uppger inte hur många som har slutet system. Säger att nya och rånutsatta butiker praktiskt taget alltid får det.

Ica:
Den enskilda butiken avgör. Någon heltäckande bild finns inte.

En undersökning som Handels gjort bland 2 600 butiker visar att bara tre av tio har slutet kontantsystem. Det är vanligare inom dagligvaruhandeln än fackhandeln, i storstäderna och i stora butiker.

Fakta: riksdagsbeslutet i korthet

Handels vill undanta småbutiker• Regeringen och arbetsmarknadens parter ska ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering inom handeln. Det beslutade riksdagen 10 mars.

• Motionen kom från de rödgröna och Sverigedemokraterna röstade för den. Allianspartierna sa nej, med motivet att en lag kan slå ut butiker som inte har råd.

• Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att "processen nu bereds internt" och kan inte säga hur lång tid arbetet tar. När ett lagförslag är klart ska riksdagen återigen rösta för eller mot.

• Handels välkomnar en lag och föreslår undantag för småbutiker. Där ska man i stället träffa lokala överenskommelser om säkerheten.