Handels befarade sänkta löner när Clas Ohlson i januari sade upp företagets generösa bonusavtal för butiksanställda. Efter två förhandlingar är tongångarna nu hoppfullare.

– Vi har kommit en bra bit på väg. Oron att många anställda ska få lägre lön har minskat, men vi ska fortsätta att diskutera några detaljer, säger Mikael Öberg från Umeå som har deltagit i förhandlingarna på huvudkontoret i Insjön.

Det system som arbetsgivaren vill införa har en tydligare koppling till företagets mål och resultat, jämfört med det gamla systemet som enbart baserades på omsättning och arbetade timmar.

– Vi har fått tydliga räkneexempel och det nya systemet ser ut att ge bra utväxling, säger Handels ombudsman Karin Jungerhem.

Förhandlingarna fortsätter i början av april. Tanken är att ett nytt prestationslönesystem ska börja gälla 1 maj.