Handels har haft nära samarbete med Socialdemokraterna ända sedan fackförbundet bildades 1906. Den fackliga kampen gick hand i hand med politiska krav som rösträtt och kortare arbetstid. Än i dag driver Handels många frågor som inte kan lösas i förhandlingar med arbetsgivarna utan kräver politiska lösningar och nya lagar. Alltifrån konkreta krav som sluten kontanthantering och bättre a-kassa till samhällsvisioner om skattepolitik och välfärd.

Men måste för den skull facket vara lierat med och pumpa in pengar i ett enda parti? Ett parti som mist sitt historiska maktmonopol och lockar allt färre väljare. Av Handels medlemmar var det bara 44 procent som röstade på S i riksdagsvalet 2010.
En Sifoundersökning beställd av LO-Tidningen visade i höstas att bara tre av tio LO-medlemmar vill att LO, precis som nu, enbart stödjer Socialdemokraterna med pengar och partnerskap. Bland dem som valt att stå utanför facket finns rimligen en ännu större tvekan inför samlingen under rörelsens röda fanor.

– Många ickemedlemmar känner sig ovälkomna i facket för att de inte är sossar. Handels borde bli partipolitiskt neutralt för att vara ett fackligt alternativ för alla inom handeln, anser Anders Hillbom.
Han är klubbordförande på Ica Maxi i Uppsala och ombud på Handels kongress dit han skrivit en motion om att utreda Handels roll för framtiden. Ett neutralt Handels skulle kunna söka stöd för sina hjärtefrågor även hos andra partier, menar Anders Hillbom. Men han får mothugg.
– Som neutrala blir vi lika tandlösa som tjänstemannafacken, hävdar Per Lilja, kongressombud från K-rauta och ordförande i Handels S-förening i Örebro.

Tandlöshet ingår inte i självbilden hos Peter Hellberg, vice ordförande i TCO:s största förbund Unionen som bland annat organiserar tjänstemän i handeln.
– Tack vare att vi är politiskt obundna blir vi trovärdiga i diskussion med alla partier. Vi lyckades till exempel få regeringen att förverkliga vårt förslag om ett stödpaket till bilindustrin under finanskrisen, säger Peter Hellberg.

Unionen delar Handels kritik mot alliansregeringens politik i frågor som a-kassan och sjukförsäkringen. Kanske ett frö till ett bredare fackligt samarbete i politiska frågor? Peter Hellberg tror att det möjligen skulle vara lättare om LO-förbunden inte betraktades som en del av socialdemokratin.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström ser gärna att arbetare och tjänstemän förenas i en bred facklig front för löntagarvänlig politik.
– Vi tycker ju likadant! Skillnaden är att vi har partinålen på framsidan av kragen, de har den på undersidan, skämtar han.
Han ser det som en allvarlig varningssignal att bara 22 procent av svenskarna som arbetar röstade på Socialdemokratiska Arbetarepartiet i riksdagsvalet.
– Vårt facklig-politiska arbete har inte varit framgångsrikt. Vi kan inte fortsätta som hittills, slår Lars-Anders Häggström fast.

Hur man ska jobba i stället vill han inte gå in på innan Handels förbundsstyrelse diskuterat frågan på ett seminarium i april. Stora förändringar kan vara att vänta, men det är knappast aktuellt att helt släppa Handels koppling till partipolitiken. Även om socialdemokratin tappade stöd bland Handels medlemmar fanns en tydlig majoritet för det rödgröna regeringsalternativet, framhåller Lars-Anders Häggström.
Resonemanget kan föra tankarna till Norge, där LO-facken övergett sin ensidiga samverkan med socialdemokratiska Arbeiderpartiet och numera också samarbetar med bland andra Sosialistisk Venstre.

I svenska Handels är det svårt att uppfatta någon tydlig kritik från vänster mot knytningen till S. Daniel Söderberg Talebi, kongressombud från Clas Ohlson i Sickla med förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet, tycker Handels ska fortsätta samverka med Socialdemokraterna, förutsatt att de driver fackets frågor.
– Vänsterpartiet står närmare Handels i frågor som visstidsanställningar, jämställdhet och skattepolitik. Men det är naturligt att samverka med det största partiet i arbetarrörelsen, säger han.

Det rödgröna valsamarbetet 2010 gjorde att frågor som var viktiga för fackens medlemmar tappades bort, anser Kommunals förra ordförande Ylva Thörn.
– Jag saknade arbetsplatsnära frågor som stressen på jobbet och barnomsorg på obekväma tider.
På S-ledningens beställning lämnar Ylva Thörn i dagarna en rapport om stärkt facklig-politisk samverkan. Hon efterlyser mötesplatser i verkliga livet och i sociala medier där fack och parti diskuterar sakfrågor och går från ord till handling.
– Vad beslutade Handels kongress? Hur kan partiet göra politik av det?

I butiker och lager runt om i landet hölls härom året 100 möten mellan fackmedlemmar och partifolk på just detta tema. Mötesserien var Socialdemokraternas 100-årspresent till Handels och överlämnades på jubileumskongressen 2006 av självaste Håkan Juholt.
Handels fick lägga fram sina krav för partiledningen, men genomslaget i partiets politik kunde enligt facket varit bättre.

Annelie Karlsson, ombudsman i Handels och riksdagsledamot för S, vill se utsträckta händer från både fack och parti i den politiska kampen för löntagarnas bästa. Det kan ge resultat som i mars då de rödgröna i riksdagen – med stöd av Sverigedemokraterna – lyckades driva igenom ett krav på regeringen att ta fram en lag om slutna kontantsystem i butikerna.

Det svaga stödet för S bland Handels medlemmar ser Annelie Karlsson som ett misslyckande, men inte en anledning att gå skilda vägar.
– Skälet att samverka är minst lika starkt i dag som när vi bildade partiet. Vi måste bara bli bättre på att föra samhällsdebatt på arbetsplatserna. Att få igång diskussioner i lunchrummen om barnomsorg och äldrevård i stället för Big Brother.

Fakta:

Så samverkar facket och Socialdemokraterna

Fram till 1987 var medlemmar i Handels och andra LO-förbund kollektivt anslutna till Socialdemokratiska partiet.

I dag betalar Handels varje år 6 kronor per medlem (totalt cirka 900000 kronor) till Socialdemokraterna. De flesta LO-förbund gör likadant och LO centralt bidrar med ytterligare 6 miljoner.

Varje Handelsavdelning har en facklig-politiskt ansvarig som en länk mellan facket och partiet.
I Handels avdelningar finns egna S-föreningar som är en del av partiet.

Fem av Handels 20 avdelningar är "organisationsanslutna" till S: Halmstad, Borås, Borlänge, Stockholm och Gävle.

Socialdemokraterna i riksdagen har en facklig studiegrupp med cirka 40 ledamöter.
Vid rekryteringen till viktiga poster inom partiet är det praxis att en viss andel hämtas från fackliga led. LO:s ordförande har plats i Socialdemokraternas verkställande utskott. Där satt på sin tid också Handels förra ordförande Ninel Jansson.

Handels är det fackförbund som organiserar anställda inom Socialdemokraterna, Västerpartiet och arbetarrörelsens organisationer.