– Det är inte riktigt klart än. Vi kan behöva ännu fler framöver men vi anställer i etapper, säger Förlagssystems vd Per-Olof Hamrin.
Cirka 50 lagerarbetare har sagts upp på lagren i Västerås, Morgongåva och Kallhäll utanför Stockholm, som läggs ner när Förlagssystem samlar sina lager till ett centrallager i Falun (se 50 uppsagda när boklager flyttas). Alla anställda erbjöds att flytta med till Falun, men endast sex valde att göra det.

Förlagssystem ska också ta över hanteringen av KF medias böcker (se Jobb hotas när KF media byter lager). Enligt Jyrki Koivisto, klubbordförande på Coops lager i Bro utanför Stockholm, har 33 lagerarbetare varslats där på grund av att ett av KF medias bolag, bokklubben Bokus, flyttar sin lagerhantering från Bro.
– Vi har sagt att vi vill förhandla om regler för överflyttning till Falun och har fått bra respons på det. Sedan är det tveksamt om någon vill flytta med till Falun, säger han.

Förlagssystems vd Per-Olof Hamrin poängterar att det inte finns några bestämmelser om övertagande av personal, men säger att det har skett en del diskussioner mellan företagens personalchefer.
– Om någon från Bro söker jobb i Falun kommer vi förstås att behandla den ansökan positivt, säger han.

På Liber distribution i Spånga, som också hanterar varor från KF media, har de anställda ännu inte fått någon information om vad förändringen kommer att innebära för dem.  Ledningen för Green Cargo i Norrköping, det tredje lagret som berörs, räknar inte med personalneddragningar.