Grundsyftet är det inget fel på och det står vi bakom – att minska butiksrån och därmed förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i branschen. För större butiker och livsmedelsaffärer i storstäderna lär detta inte innebära alltför stora omställningar, i deras fall finns också slutna system redan på många håll.

Men vad de rödgröna glömmer att ta med i sin beräkning är vad detta kan komma att innebära för svensk landsbygd. Förutsättningarna för att driva små- och medelstora företag kommer knappast gynnas av ett krav på slutet kontanthanteringssystem.

För mindre butiker, som en lanthandel, kan detta krav innebära att man tvingas stänga. Enligt organisationen Företagarna beräknas investeringskostnaden för ett slutet system till ca 100 000 kronor eller mer per kassa. Det är mycket pengar för den lilla butiken. Den totala kostnaden för landets alla småföretagare blir ungefär 4,5 miljarder kronor.

Självklart är arbetsmiljöaspekten mycket viktig, men det är också av vikt att villkoren för företagande inte försämras utan i stället förbättras. Förutsättningarna för att införa sluten kontanthantering för en liten butik på landsbygden skiljer sig från storstädernas dito. Vi vänder oss därför emot oppositionens tillkännagivande och kommer att arbeta för att inte ytterligare ett ok läggs på småföretagarnas axlar.

JOHAN HULTBERG (M)
Riksdagsledamot Kronoberg
STEN BERGHEDEN (M)
Riksdagsledamot Skaraborg