I oktober öppnar Netto nytt lager i Linköping, i Icas gamla lokaler. I inledningsskedet ska 50-60 lagerarbetare anställas. På sikt ska drygt 100 personer vara på plats.
– Det är klart jättevälkommet med lagerarbetsplatser i den här regionen. Vi har förlorat några lager i Norrköping – Menigo, Quill kontorslager, och Experts ska flytta i sommar, säger Ingrid Anund Jägbro, Handels ombudsman i avdelningen.

Fram till 2007 hade Netto butiker i Mälardalen, men när Ica och Netto delade på sig gick butikerna över i Icas ägo. I och med att Linköpinglagret tas i bruk tänker man återerövra marknaden.
– Vi ska öppna 10-15 butiker om året i Mälardalen. Inom ett par månader öppnar vi i Köping, Västerås och Eskilstuna, säger Jan Richter, vd för Netto i Sverige.

I dag har Netto ett lager i Falkenberg. Linköpingslagret kommer att ta varuflöden därifrån, så där väntar neddragningar enligt både fack och arbetsgivare. Hur många som berörs, och om de ska erbjudas jobb på det nya lagret ska man förhandla om i maj.
– Jag tror det blir en tillfällig neddragning under två, tre år eftersom nya butiker öppnas kontinuerligt, säger Tommy Agardsson, klubbordförande på lagret i Falkenberg.
I dagsläget är drygt 100 lagerarbetare anställda där.

Fakta Netto:

I Sverige sedan nio år

• Nettos marknadsandel i Sverige är runt 2,5 procent.
• Har 129 butiker i södra och västra Sverige, med 1 500 anställda.
• Första butiken öppnade i Trelleborg 2002.
• Netto har lager i Falkenberg, snart ett i Linköping. Dessutom ett fryslager i Götene som drivs av ett annat företag.