Från 1 mars gäller en ny organisation för försäkringssäljare och rådgivare i Folksam där tidigare 500 säljare blir 300 (se tidigare artikel). Företaget avskaffar sina 250 ”Folksamombud” som sålt försäkringar på deltid. Tillsammans med 230 heltidsanställda har de fått konkurrera om 300 heltidstjänster i den nya organisationen.

Företaget har hittills tillsatt omkring 220 tjänster. Cirka 80 Folksamombud som inte anses klara kraven för att få en heltidstjänst har placerats i ett omställningsprojekt. De får jobba kvar som Folksamombud till och med 2012. Om de inte under den tiden får nytt jobb som säljare eller rådgivare i den nya organisationen hotar uppsägningar i framtiden.

Men arbetsgivaren ställer prestationskrav även för att få vara med i omställningsprojektet. Drygt 70 anställda har inte heller kvalificerat sig för det. De har fått en prövoperiod i åtta veckor fram till början av maj. De som inte lever upp till kraven på försäljning under perioden kommer att betraktas som övertaliga. Då vidtar förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket om deras framtid. Där kan det bli frågan om uppsägning redan i år.

– Jag kan tycka att i vart fall 20 till 30 fler borde ha fått chansen att få en tjänst i den nya organisationen, säger Börje Enander, ordförande i Handels centrala fackliga rådsgrupp inom Folksam.
Han vittnar om stor besvikelse bland Folksamombud som inte fått fortsatt jobb i den nya säljorganisationen.
– Många är besvikna och har svårt att förstå att de inte får vara kvar som ombud.

Enligt Börje Enander finns det också ett tiotal personer som i dag är heltidsanställda säljare som inte fått jobb i den nya organisationen. Ingen av dem är dock medlemmar i Handels.
– Vi lyckades rädda med alla våra medlemmar på tjänstemannasidan, konstaterar Börje Enander.