De som är nya på arbetsmarknaden, som ungdomar och människor med invandrarbakgrund, måste erbjudas större trygghet, fastslår Per Bardh. Han räknar med att LO-förbunden kommer att enas om krav på området inför avtalsrörelsen som börjar i höst.

– Det finns arbetsgivare som staplar provanställning, visstid och vikariat på varandra men sedan systematiskt säger tack och hej när man nått den punkt då en fortsättning skulle kräva tillsvidareanställning. Det beteendet måste vi förändra, säger Per Bardh.

Om facket lyckas begränsa möjligheten till visstidsanställningar finns dock risken att arbetsgivarna i stället ökar användningen av bemanningsföretag. Därför vill många i de fackliga leden sätta gränser för bemanningsföretagen, till exempel i form av regler om att max 10 procent av arbetet får utföras av inhyrda.

Men Per Bardh varnar för att begränsad inhyrning kan leda till att arbetsgivarna ser sig om efter andra sätt att öka flexibiliteten, som kan vara än mer förödande för de anställdas trygghet.
– Det finns risk för en växande marknad av människor som skaffar sig f-skattebevis, och därmed inte omfattas av svenska kollektivavtal trots att jobbet de utför är sådant att de egentligen skulle vara anställda.

Scenariot att kollektivavtalen utmanas av f-skattare är ett hot som facket måste reagera kraftfullt emot, anser Per Bardh.
– Möjligheten måste begränsas i lagstiftning, annars kommer arbetstagarna att utsättas för mycket godtycke och riskerar slavliknande villkor.

Per Bardh säger att LO-förbunden i någon form kommer att fortsätta satsningen på jämställda löner, som de två senaste avtalsrörelserna gett högre löneökningar i kvinnodominerade branscher som detaljhandeln. Han anser att utrymmet för löneökningar nästa år blir betydligt större än i avtalen från 2010, och nu hamnar mellan 3 och 4 procent.

En längre intervju mer Per Bardh publiceras i nästa nummer av Handelsnytt.