På Halenslagret i Borås jobbar inhyrd personal i stället för de fast anställda som är uppsagda. Första april slutade de fyra första av tolv uppsagda. Måndagen därpå var det 16 inhyrda på plats på lagret.
– Det känns förjävligt rent ut sagt. Facket borde kunna reglera så att man inte får ha några inhyrda alls efter det att uppsägningarna träder i kraft, säger  Ann-Greth Jillhag som är en av de fyra som fått gå.

Att öka flexibiliteten med hjälp av inhyrd personal i stället för fast anställda är en medveten strategi från Halens sida. Förre vd Gunnar Ryman har tidigare sagt till Handelsnytt att detta är nödvändigt för att kunna möta en ojämn arbetsbelastning. 

Från fackets sida finns det inget man kan göra innan fem veckor har gått från det att den sista uppsagda slutat. Så säger de regler om inhyrning som finns i kollektivavtalet. De sista som sagts upp på Halens slutar 2 juni.
– Fem veckor efter det  gäller noll inhyrda så det kommer vi att hålla koll på, säger Tony Karlstedt Handels ombudsman i Borås.

Ann-Greth Jillhag tycker inte att reglerna i avtalet räcker till.
– Det borde gälla från att den första slutar. Om det finns jobb för de där 16, så finns det ju jobb för oss, säger hon.

Personligen tycker Tony Karlstedt också att en tuffare reglering kan behövas. Men han tycker ändå att det kan vara värt att pröva det nya avtalet innan man kräver en tuffare skrivning.
– Jag tror inte att det har prövats någonstans än och är de inhyrda inte borta i juli kan Halens bli första fallet som prövas i landet, säger han.

 Varumärket Cellbes, som också ägs av Halens, går bra. Lagret hann inte hantera det stora antal order man får in med den lägre bemanningen på lagret i Borås. För några veckor sedan ville företaget därför införa ett kvällspass. Men då sa klubben ifrån och tvingade företaget att ta tillbaka alla uppsägningar.

Sex av de tolv anställda som sades upp i november och inte har fått nytt jobb eller pensionerats fick tillbaka sina jobb. I alla fall till sista augusti.