Varor, kartonger och lastpallar som kommer i containrar kan vara behandlade med bekämpningsmedel, för att förhindra skadedjur. De som lastar ur dem kan andas in ångorna.
– Det är en viktig fråga jag tror många har förbisett. Det har varit mycket snack om de som packar upp varor i butikerna, men det är högre halter i containrar, säger Urban Svedberg på arbets- och miljömedicinska kliniken, Sundsvalls sjukhus.
Han är en av dem som står bakom en studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Luften i 101 containrar vid importkontrollen i Göteborgs hamn undersöktes. Trots att ingen var märkt med uppgifter om ifall de var gasade, var många det.

Fortfarande är det oklart vilka risker lagerarbetare utsätts för, men mätningarna dels från Göteborg, dels från tidigare studier i Rotterdam och Hamburg, visar att man i de flesta fall kan vistas kortare tid i containrar utan risk för livet eller bestående skador. Men eftersom höga nivåer av kemikalier trots allt förekom menar de som utfört studien att man alltid ska mäta halterna. Containrarna ska ventileras eller vädras innan de töms och det ska finnas skyddsutrusning.
– Jag uppmanar varje företag att ta sitt ansvar. De stora arbetsgivarna skulle kunna gå i bräschen. De importerar tusentals containrar varje år, säger Urban Svedberg och efterlyser fler undersökningar för bättre underlag.

På Clas Ohlsons centrallager vet man hur man ska göra. Varje container som kommer till lagret i Insjön undersöks innan någon går in i dem. Halter av farliga ämnen mäts och bedöms utifrån Arbetsmiljöverkets gränsvärden. Är nivåerna för höga ställer man in fläktar och öppnar för vädring. Om inte det går vägen kommer ett saneringsföretag.
– Vi har också sagt till våra leverantörer att vi vill ha ett tvärstopp för gasning. Vi mäter ändå, och upptäcker till exempel lösningsmedel från färgen på kartongerna, säger Micael Kans-Loden, skyddsombud på Clas Ohlsons lager.

Han uppskattar att de får in runt 50 containrar i veckan och att en varannan vecka måste vädras. Någon skillnad på sin och arbetskamraternas hälsa märker han dock inte.
– Men medvetenheten har blivit större. Det som gjorde att vi började jobba med detta var att det fanns en oro.