Det är tjugoen diskussionsglada lagerarbetare som bänkar sig i konferensrummet när de gått av förmiddagsskiftet på Bergendahls centrallager i Hässleholm. Förslagen haglar så fort Jesper Steffens och Maki Johansson från klubbstyrelsen ber dem säga vad de vill att Handels ska kämpa för i avtalsförhandlingarna nästa vår: Snyggare chefer! Glassmaskin på lagret! Rätt till kompetensutveckling!

Arbetstiden, tycker några. På Bergendahls har klubben nyligen förhandlat till sig tre lediga dagar per år i stället för en bonus som tidigare betalades ut i pengar. Flera medlemmar skulle gärna se ytterligare arbetstidsförkortning. När Handels rådslagsenkät diskuteras i smågrupper är frågan om att byta en del av löneökningen mot andra förmåner en riktig snackis.
– Jag tar gärna mer semester eller kortare arbetsdag i stället för högre lön, säger Jonas Svensson.
–  Men det finns de som behöver  varje krona de kan få, säger Aiman Ali.
– Vi borde åtminstone få sluta tidigare på kvällspass före julafton och andra helgdagar, tycker Firdes Husein.

Medlemmarna säger ett rungande ja till att försvara höga minimilöner mot arbetsgivarnas väntade attacker. Sen kommer frågan om hur man ska lösa arbetskraftsbehovet vid arbetstoppar. På Bergendahls har man anlitat bemanningsföretag i ett par omgångar, men på senare tid klarat topparna med visstidsanställningar, vilket klubben är mycket nöjd med.
– Fortsätt håll bemanningsföretagen borta! kräver en medlem som får medhåll av flera.

Visstidsanställning är det bästa vid kortare arbetstoppar, anser Aiman Alis grupp. Vid längre perioder bör personalbehovet lösas med nyanställningar, tycker de. Det alternativet finns inte på enkätblanketten, så Aiman ritar en ny ruta och kryssar i.
Jan Klasson påpekar att visstidsanställda är utsatta i arbetslivet.
– Facket borde göra något åt otrygga anställningar. Jag var vikarie i två år, men fula arbetsgivare kan stapla visstid, vikariat och provanställning längre än så.

Annette Lindhé som antecknar medlemmarnas förslag skriver så pennan glöder: Högre frystillägg. Obegagnade underkläder för frysarbete. Längre matrast. Laktosfri kost.
Marilyn Andersson luftar sin hjärtefråga:
– Kan vi inte få tjejkläder? Gylfen i arbetsbyxorna åker ner hela tiden!
– Jättebra förslag, summerar Jesper Steffens efter en intensiv timme. Frågor som gäller vår arbetsplats förhandlar vi lokalt. Det som gäller hela branschen skickar vi in till Handels.

 

Fakta: rådslag

Handels medlemmar diskuterar avtalskrav

Vilka krav ska Handels driva i avtalsförhandlingarna med arbetsgivarna 2012? Det diskuterar medlemmar på rådslagsmöten som hålls under april och maj på hundratals arbetsplatser i hela landet. Medlemmarna får svara på en enkät som finns för fyra avtalsgrupper: butik, lager, frisörer och tjänstemän.

De flesta enkäterna innehåller frågor om avtalens minimilöner, som arbetsgivarna anser är för höga och som kan bli en het potatis i avtalsförhandlingarna. Butiksanställda får tycka till om deltidsproblemet och otrygga anställningar. Lagerfrågorna rör arbetstider och bemanningsföretag. Frisörerna får frågor om ekonomisk brottslighet och oseriösa arbetsgivare, tjänstemännen om utvecklingssamtal och kompetensutveckling.

Det går också att ta upp frågor som inte finns med i enkäterna. Rådslaget pågår till och med vecka 18. Den som inte kan gå på något rådslagsmöte kan svara på enkätfrågorna genom att logga in på handels.se.

Medlemmarnas åsikter sammanställs och vägs in när Handels formulerar avtalskraven under hösten. Avtalsförhandlingar för lager och butiker startar i januari.