Den 10 mars röstade Sveriges riksdag igenom utskottsförslaget om en lag för sluten kontanthantering i detaljhandeln.

När man nu börjar ta bort kontanter från bankerna så flyttar man problemet till butikerna istället. I Sverige sker årligen ca 1000 butiksrån och man ser att det våld som används, blir allt grövre. Det är totalt oacceptabelt att människor skall känna rädsla och oro på sina arbetsplatser. Rån, hot och våld är ett av de största arbetsmiljöproblemen för Handels medlemmar. Butiksanställda som drabbas av ex. ett rån löper större risk för allvarliga, både fysiska och psykiska skador. Vissa kommer aldrig tillbaka till sitt arbete.

Handelsanställdas förbund välkomnar ett lagförslag och en balanserad lagstiftning. Självklart är det viktigt att det är rimliga krav som ställs och att det går att genomföra i praktiken. Vi ser lagförslaget som ett steg för att skapa säkrare och tryggare arbetsplatser med personal som trivs ute i handeln.

Handels avd. 2 Trollhättan