För tio år sedan tjänade butiksanställda kvinnor drygt 91% av vad männen gjorde. Nu är de uppe i nära 96%.
– Det har aldrig förut varit så lika och det kan ha många samverkande orsaker, säger Handels förbundsekonom Stefan Carlén.

En sak som enligt Stefan Carlén indirekt kan ha bidragit till det minskade löneglappet inom butik kan vara den jämställdhetspott som inrättades under LO-förhandlingarna 2007. Den innebar att branscher där det mest jobbar kvinnor, till exempel butiker får kräva större löneökningar än branscher där det mest jobbar män, till exempel lager.

Effekten av jämställdhetspotten kan man se om man jämför löneökningarna för butik med dem för lager. Lönerna för butiksanställda har sedan 2007 ökat med nästan 1,5 procentenheter mer än dem för lager. Nu är lönen för butik 91 % av lönen för lager. Före 2007 var den 89,5%.
– Jämställdhetspotten har ju egentligen ingen påverkan inom ett avtalsområde. Den har ju instiftats för att jämna ut skillnaderna mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken. Men det kan ju vara så att själva strävan efter jämställda löner har smittat av sig. Till exempel på de lokala förhandlingarna inom butik, säger Stefan Carlén.

Men hundraprocentigt jämställda löner tror Stefan Carlén är svårt att åstadkomma enbart genom fackliga avtal.
– Nej, det kräver politiska förändringar.  Bra barnomsorg och äldreomsorg till exempel är en förutsättning .  För det är fortfarande så att kvinnor tar större ansvar för barn och gamla och det syns på arbetsmarknaden.
För övrigt tycker Stefan Carlén att löneutvecklingen inom handeln har följt förbundets mål. Lönerna har blivit mer jämställda och man har kunnat höja reallönerna ordentligt. Det beror på fackets förhandlingar och att inflationen har varit låg.
– Samtidigt brottas vi ju med en stor arbetslöshet till följd av en hård inflationsbekämpning från riksbanken. Det får vi inte glömma när de som jobbar får mer i plånboken, säger Stefan Carlén.