En avgiftssänkning förutsätter ett godkännande från myndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Där har man nu sagt nej. Anledningen är att Handels a-kassa tar ut en högre avgift för dem som bara är medlemmar i a-kassan, än dem som är med i både facket och a-kassan.
– Enligt lagtexten finns möjlighet att differentiera medlemsavgiften. Det kräver att man kan visa skäliga extra kostnader för en medlemsgrupp. IAF:s bedömning är att Handels a-kassa inte har kunnat visa det, säger Gunilla Wandemo, chef på IAF:s granskningsenhet.
Vad är skäliga kostnader?
– Det finns ingen checklista, utan bedöms från fall till fall. Det ska vara en extra kostnad som motiverar att man differentierar avgifterna. Bakgrunden är att medlemmar ska behandlas lika.

Handels a-kassa har liksom många andra kassor haft olika avgifter för olika medlemskategorier sedan länge, vilket tidigare godkänts av IAF. Varför frågan kom upp i ljuset just nu beror på att myndigheten i höstas gjorde en kartläggning av differentierade avgifter. Även Transports och Unionens a-kassor har fått avslag. Enligt IAF har två tredjedelar av kassorna numera gått ifrån olika avgifter.

Handels a-kassa försvarar skillnaden i avgifter med att kostnaderna för dem som bara är med i a-kassan är högre, eftersom deras ärenden kräver mer handläggning. A-kassan måste i högre utsträckning hjälpa dem med att få in uppgifter som annars facket hjälper till med, till exempel arbetsgivarintyg.
– Vi har ändå effektiviserat verksamheten, och avsikten var att minska skillnaden från 22-12 kronor från 1 maj. Vi ska överklaga beslutet, vi måste pröva den här frågan, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.

Tillsvidare blir avgiften oförändrad.