Men tyvärr, det är nog jättelång väg till dess att kvinnor och män har lika lön för lika arbete. När TCO nyligen presenterade årets pappaindex hade andelen pappor som tar ut föräldraledighet visserligen ökat något jämfört med föregående år. Om män och kvinnor delar lika på föräldraledigheten skulle pappaindex vara 100. Men trots en liten ökning är det bara 40,9. Med dagens ökningstakt skulle det ta 30 år innan män och kvinnor delar lika på föräldraledigheten.

Om index fortsätter öka i samma takt innebär det att kvinnor i minst 30 år till ska ta största ansvar  för hem och barn och samtidigt halka efter i arbetslivet, när det gäller lön och karriär. Arbeta mer deltid, vara sjukare, få sämre lön och pension.

I vårt land finns en jämställdhetslag som säger att alla människor är lika värda och ska behandlas lika. Man kunde ju tro att det betyder något åtminstone för de politiker som styr i våra kommuner. Men så behöver det inte vara. Titta exempelvis på det senaste skräckexemplet, från Malmö. Den rödgröna majoriteten står bakom en jämställdhetsplan, som går ut på att behandla alla medborgare lika när det gäller service, fördelning av resurser och makt. I praktiken betyder det till exempel att försöka förändra hur könsroller styr behandlingen av flickor och pojkar i förskolan. Att till exempel uppmuntra killar att inte bara leka krigslekar och att låta tjejer få ta plats.

Självklart, eller hur, särskilt med tanke på lagen om jämställdhet och de läroplaner som finns. Men moderaterna protesterade: Att leta upp skillnader är detsamma som att förstärka dem, det är väldigt feministiskt och andas kamp mellan könen, förklarade oppositionsrådet när Sydsvenskan intervjuade honom. Och när fullmäktige skulle fatta beslutet hade han fullt stöd av en Sverigedemokrat som sågade jämställdhetsplanen totalt: ”Vi välkomnar de skillnader som naturen sett till att män och kvinnor har. Pojkar ska fostras till män, flickor ska fostras till kvinnor”, sa hon.
Sen blev jämställdhetsplanen återremitterad till tjänstemännen för att göras om.

Med såna politiker tar utvecklingen ett stort kliv bakåt. Då spelar det ingen roll om fack som Handels är super på att förhandla om löner, riktig jämställdhet får man se sig efter i stjärnorna.

Läs relaterade artiklar
Handelsnytt: Bara fyra procent kvar till lika lön

TCO:s pappaindex 2010

Sydsvenskan: Jämställdhetsplan splittrar politiker

Sydvsvenskan: Opposition till attack mot jämställdhetsplan