Arbetsmarknadsdepartementet inom regeringen har kallat fack och arbetsgivarorganisationer till samråd inför arbetet att ta fram en lag om slutna kassasystem. Det är planerat till hösten.
– Min ambition är att Handels ska vara med på mötet. Det är bara de som drivit frågan politiskt. Meningen med samrådet är att utbyta synpunkter. Det är en slags beredning från departementets sida, säger Sven Bergström på LO:s arbetsmiljögrupp, som fått inbjudan.

Det var i mars som riksdagen beslutade att regeringen tillsammans med arbetsmarkandens parter ska ta fram ett lagförslag om slutna kassasystem inom handeln.

På arbetsmarknadsdepartementet är man i dag sparsam med att svara på frågor.
– Det kommer ett pressmeddelande när vi har något att säga i den frågan, säger pressekreterare Cherine Khalil.