Det tiotal anställda som jobbar på Folkets hus i Gävle har sagts upp.
– Som det ser ut nu har Folkets hus pengar till löner för maj och kanske juni. Sen vet de inte. Det är väldigt stor risk för konkurs, säger Poul-Erik Jensen, Handels ombudsman i Gävle som förhandlat med Folkets hus ledning.
Inom Handels avtalsområde finns två anställda, som jobbar med administration. Andra fackförbund ansvarar för lokalvårdarna, vaktmästarna och restaurangpersonalen.

Huvudanledningen till uppsägningarna är ett förlorat hyresavtal. Folkets hus bolag Estraden har hyrt evenemangsområdet Gasklockorna av Gävle kommun och ordnat teatrar, konserter och mässor. Nu anser kommunen att avtalet brutits. Estraden ska till kommunen betala en del av sina intäkter och sin vinst, men ska ha undgått det genom att hyra ut lokaler gratis. Kommunen har därför sagt upp avtalet och stämt bolaget i tingsrätten.

Folkets Hus är beroende av intäkterna från Gasklockorna för att gå runt, så framtiden ser mörk ut.
– Men om Folkets hus vinner hyrestvisten i tingsrätten kommer de återkalla uppsägningarna, säger Poul-Erik Jensen.