På Ica Kvantum Malmborgs avgör ansvar och betyg vad de anställda tjänar.
– Man blir väl aldrig nöjd med lönen. Men vi är väldigt nöjda med vår löneutveckling, säger Anette Hansson som sitter i klubbstyrelsen. Ordförande Kennet Andersén lägger till att här kan alla vara med och påverka sin lön.

Varje anställd betygsätts på en skala mellan ett och fem av butikens ledning och klubbstyrelsen. Betyget påverkar hur stor del av butikens resultatbaserade pott man får.
Ansvarstillägg, från 500 kronor och uppåt, betalas till den som ansvarar för en viss avdelning, till exempel mejeri, delikatess eller kassor.
Arbetsledare på kvällar och helger får också tillägg. 20 av butikens 115 anställda har ansvarstillägg.
– Vi har jobbat mycket med att höja betygen för svårbedömda arbetsuppgifter. Som i kassorna. Där jobbar mest tjejer, säger Anette Hansson som vill ha en mer jämställd lönebildning.
Hjälp att bli bättre
Hur man sköter sina uppgifter, hur avdelningen går ekonomiskt och egna idéer och initiativ är sådant som påverkar betyget. Fem av de anställda på Ica Kvantum Malmborgs har femmor. Kennet Andersén, som är frukt- och gröntansvarig och Anette Hansson har fyror i betyg.

De är nöjda med det. Att kräva mer tycker de vore att missbruka sin position i klubbstyrelsen. De som är missnöjda uppmanas av klubben att be ledningen svara på hur de kan få bättre betyg.
Butikens klubbstyrelse uppmuntrar också arbetskamraterna till att passa på att utbilda sig i jobbet.
– Vi har en handlare som är väldigt positiv till att utbilda sin personal. Det är alltid folk ute på utbildningar, säger Kennet Andersén.

Att de anställda har möjlighet att utvecklas på jobbet är också ett sätt för butiken att behålla de unga.
– Det här är ju ofta ett jobb man tar på väg någon annan stans. Vi vill att man ska känna att det finns något att bygga på här, säger Anette Hansson.

Kennet Andersén och Anette Hansson medger att alla chefer kanske inte är så tillmötesgående som deras och är glada för sin dialog med ledningen. De tror att man som klubb vinner mycket på att vara seriös och intresserad av att butiken ska gå bra.
– Att vi är en kraft att räkna med. Sen måste en vettig arbetsgivare förstå att en bra arbetsplats där folk trivs går bättre ekonomiskt, säger Kennet Andersén.

Fakta: Ica Kvantum Limhamn

Många har fast jobb

På Ica Kvantum i Limhamn jobbar runt 110 personer. Cirka 80 är fast anställda, 23 på heltid och 65 på deltid varav 25 är anställda på få timmar.

Ett 10-tal personer
har prov- eller visstidsanställning och ett 10-tal är icke schemalagda inhoppare.