Varje dag året runt utsätts kamrater till oss för rån med både vapen och hot. Dessa händelser gör stor påverkan på alla som utsätts och deras kollegor, där många får men för livet.  Det är en rättighet att kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

Handels ska därför på alla sätt arbeta för att minimera risken för rån. Det kan göras bland annat med teknisk utrustning så som slutet kassasystem, ökad korthantering och minska kostnaderna vid kortbetalning. Därför är det oerhört glädjande att det nu finns en majoritet för lagstiftning i Sveriges riksdag.

Detta förslag medför kostnader men det kan aldrig jämföras med det lidande som rånoffren utsätts för. Kanske kan staten införa någon typ an investeringsbidrag i stället för att bara sänka skatterna, för detta är ett samhällsproblem som drabbar oss som jobbar i handeln.

Handels menar att det ska finnas utrymme för dispenser från kravet på slutet kassasystem för små företag men att det i stället ska slutas avtal för hur säkerhetsfrågorna ska hanteras.

Därför är förslaget om slutet kassasystem bra för både anställda och arbetsgivare i handeln!

Magnus Johansson, fackombud Willys Jönköping