När Kerstin Rosells arbetsgivare ville utöka öppettiderna till 22.00 satte personalen in en annons i lokaltidningen. ”55 stresståliga personer söker nytt jobb”. Pressen nappade direkt.
– Då blåste det snålt. De kom ned från högsta ledningen och läste lusen av oss anställda. Men vi hade facket på vår sida och arbetsgivaren hade faktiskt inte ens förhandlat med oss, säger Kerstin Rosell.

Kerstin Rosell är kvar på arbetsplatsen, Coop Forum i Falkenberg, och sitter som klubbordförande där. I dag tycker hon att det där med annonsen var att ta i väl hårt.
Men pratar med medierna gör hon fortfarande även om det kanske inte alltid är populärt bland hennes chefer. Senast var det när TV4 ville göra ett inslag apropå ett rån i butiken. Efter det var chefen kylig ett tag. Men Kerstin Rosell tycker att det är värt det.
– Det skrämmer mig att folk inte vågar prata.Vi på golvet får aldrig
tystna, säger hon.

Det blir allt ovanligare att de som arbetar inom handeln törs prata om tillvaron på jobbet. Många företags policys säger att all kontakt med medier måste gå via eller helt skötas av dem. Inte ens alla förtroendevalda på arbetsplatserna vågar säga något om varsel, uppsägningar eller arbetsmiljö. De hänvisar i stället till pressansvarig hos arbetsgivaren. Ofta representeras personalens reaktioner i tidningar och tv av fackets ombudsmän.
– Men de vet ju inte hur det är på min arbetsplats. Man får ju inte vår bild, säger Kerstin Rosell.  

Att hänvisa till företaget är enligt henne helt fel om man dessutom är fackligt förtroendevald.
– Jag har ju en helt annan roll än min chef.

Tommy Agardsson är klubbordförande på Nettos lager i Falkenberg. Netto har en policy som säger att bara chefen får uttala sig. Men Tommy Agardsson pratar i alla fall.
– Som klubbordförande har jag utökade rättigheter. Men jag brukar råda mina arbetskamrater att prata med mig först om de får en förfrågan av medierna. Även om jag värnar om det fria ordet är det så lätt att man råkar säga ”man” i stället för ”jag” och då kan företaget hävda att man talat om hela arbetsplatsen, säger han.

Tommy Agardsson tror att utbildning kan vara en lösning på problemet. Men i den grundläggande fackliga stegutbildningen som alla förtroendevalda går saknas medieträning. Få förtroendevalda vet hur de skyddas av förtroendemannalagen.
– Det kanske vore värt att lägga in något där om hur man kan uttala sig, säger Tommy Agardsson.

Att Handels inte jobbar mer med frågan förklarar han med att man har så mycket annat som måste prioriteras i förhandlingarna.
– Men jag tror att det här skulle behöva förhandlas om på högre nivå. Yttrandefriheten borde tas upp i förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv, säger Tommy Agardsson.

Maria Patriksson är kommunikationsombudsman på Handels avdelning i Stockholm. Många journalister vänder sig till henne när de vill ha tag i personer att intervjua.
Under förra avtalsrörelsen var det stor efterfrågan på anställda som ville uttala sig. Men många var osäkra på hur de skulle förhålla sig till sin arbetsgivares policy.
– Jag skulle vilja veta vad man ska svara på det. Något jag kan gå i god för.  Som det är nu törs jag inte lova att det inte blir konsekvenser. Jag hoppas att vi inom förbundet kan hitta gemensamma riktlinjer för det.

Fakta: Så ser företagens mediepolicy ut:

Få företag låter de anställda prata

Ica: Ica-koncernens policy är att den anställde som bäst kan en fråga svarar. Vem som svarar på frågor om arbetsplatsen avgör varje enskild handlare.

KF: Ska man prata med medier ska det vara om något man ansvarar för eller känner väl till. Pressavdelningen vill att man hör av sig till dem inför eller efter en intervju. Lidl: Mediefrågor ska hänvisas till huvudkontoret.

Willys: Uttalanden till medierna ska alltid ske i samråd med PR-ansvarig.

Netto: Alla mediekontakter ska gå via huvudkontor eller chefer. 

Menigo: Vill att den som är mest sakkunnig uttalar sig. Vem avgörs
i samarbete med pressansvarig.

Media Markt: Uppmuntrar medie­kontakter. Men frågor som rör företaget generellt hänvisas till huvudkontoret. Frågor om butikerna hänvisas till butikschefen.

Change: Mediefrågor ska hänvisas till huvudkontoret.
 

H&M: Mediefrågor hänvisas till pressavdelningen.

Lindex: Varje anställd ska ha rätt att säga sin mening om sitt arbete. Frågor om företaget ska hänvisas till den som vet mest om respektive område.

Förtroendemannalagen skyddar

Enligt förtroendemannalagen har fackligt förtroendevalda ett visst skydd när de uttalar sig i medier.

I en förhandling representerar den förtroendevalde arbetsgivarens motpart och har rätt att uttala sig i egenskap av detta.
Men av de tillfrågade företagen och kedjorna är det endast Menigo och Ica som tar upp detta i sin policy.