Handels kongress 25–29 maj ska välja tolv ledamöter till förbundsstyrelsen, FS. De tre främsta, det verkställande utskottet, ställer upp för omval. Både ordförande Lars-Anders Häggström och andre vice ordförande Tommy Tillgren uppnår pensionsåldern 62 år under kommande kongressperiod. Mycket talar för att förste vice ordförande Susanna Gideonsson tar över ledningen någon gång före kongressen 2016.

Förbundets två största avdelningar har nyvalda ordförande som väntas ta plats i FS: Annika de Klonia, Ica, Stockholm och Jessica Samuelsson, Coop, Göteborg. Från Västsverige utöver Göteborg ser det ut att bli konkurrens mellan Jane Larzon, ABF, Trollhättan och Tommie Hägg, Helens rör, Halmstad.

Mälardalsregionen utöver Stockholm har i dag två ledamöter i FS, och hoppas få minst en i framtiden. Namn som nämns är Henrik Brolin på Ingram Micros lager i Rosersberg och Elisabeth Sandback, Ica, Västerås.

Östra Götaland representeras i dag av Marie Söderqvist, Coop, Jönköping som stöds av Smålandsavdelningarna.  Kongressombuden från Östergötland väntas däremot nominera Margareta Ejneblad från Åhléns i Linköping.

I Norrland och Skåne ser nuvarande ledamöter ut att få fortsatt förtroende: Melinda Hedström, Kappahl, Umeå, Anders Rydahl, Menigo, Sundsvall och Therese Möller, Ikea, Malmö.
Avdelningarna i Gävle och Borlänge fick inte in någon representant vid förra kongressen, och bör ha lärt sig läxan att enas om en kandidat. Maria Hammarlund, Ica, Söderhamn är ett hett namn, men i konkurrensen med flera kandidater som jobbar i livsmedelsbutik (Ica och Coop), kan det hända att kongressens valkommitté vill satsa på större spridning mellan branscherna.

En kandidat med tydlig ungdomsprofil är Centrala ungdomskommitténs ordförande, 28-årige Viktor Zackrisson från Vansbro, som dock har lämnat sitt jobb i handeln och nu arbetar som politisk sekreterare.

Artikeln bygger på intervjuer med drygt 20 företrädare för Handels avdelningar och förbundsstyrelse. När artikeln skrivs har många avdelningar ännu inte genomfört sin kongressombudsutbildning, som brukar ge tillfälle att prata ihop sig om tänkbara namn till viktiga poster. Ytterligare kandidater kan bli aktuella när det väl är dags för kongress.

Fakta: Så väljs en ny förbundsstyrelse

Utses på kongressen

På kongressen utses en valkommitté som leds av förbundssekreteraren. Valkommittén begär in nomineringar till posten som förbundsordförande, som därefter väljs. Detsamma sker med första och andre vice ordförande.

I nästa steg får ombuden nominera kandidater till de resterande nio platserna i FS. Valkommittén tar fram ett förslag där man försöker åstadkomma lämplig spridning när det gäller geografi, bransch, kön och åldrar. Vid omröstningen, som denna gång sker med elektroniska läsplattor, kan ombuden välja mellan att stödja valkommitténs förslag eller att själva pricka för de nominerade kandidater man hellre vill välja.

De som väljs till FS brukar oftast vara ordförande eller vice ordförande i en avdelning, alternativt ha ledande ställning i exempelvis Handels centrala ungdomskommitté.

Allt arbete med att nominera och välja ledamöter sker på kongressen. Ofta har dock ombud från olika avdelningar enats på förhand om vilka kandidater man ska stödja.

I FS ingår också en personalrepresentant som inte utses av kongressen.

De lämnar styrelsen:

Förnyelsen i förbundsstyrelsen blir denna gång ovanligt stor i och med att fem ledamöter inte ställer upp för omval.
Maria Bosdotter, Stockholm och Agneta Ramberg, Uppsala, går i pension. Helen Sandgren-Stenmark, Göteborg, Lennart Bäck, Borås och Åsa Kratz, Eskilstuna, har valt att sluta av andra skäl.