50 procent av svenska folket vill införa en allmän statlig a-kassa som omfattar alla. Särskilt LO-anslutna är positiva, 57 procent vill ha en allmän statlig a-kassa, enligt undersökningen.
Nyheten toppade SVT:s Rapport häromdagen. Särskilt framhölls att vanliga människor tycker annorlunda i denna fråga än Socialdemokraterna och fackförbunden.

Men det där att ställa frågor i opinionsundersökningar är inte så lätt. Och ännu svårare är det att tolka svaren. Det blir lätt fel. Frågan man ställde denna gång var ”Anser du att dagens system med fackliga a-kassor och arbetslöshetsförsäkringar bör ersättas av en allmän statlig försäkring som omfattar alla på samma sätt som sjukförsäkringen?”

Inte konstigt om folk svarar ja på en sån fråga. För vad vet man i allmänhet om a-kassan? Jo att den blivit väldigt dålig och väldigt dyr för dem som har minst pengar. Det vill säga att ”dagens system” inte är bra. Då är det klart att man vill ha något annat istället.

Slutsatsen man ska dra av undersökningen är nog snarast att folk vill ha en bättre a-kassa än dagens. För vad är innehållet i en ”allmän, statlig a-kassa”? Att alla ska betala, även de som inte jobbar? Att avgiften ska vara differentierad eller samma för alla?

Den andra frågan i undersökningen handlade om principen för ersättning. Mer än hälften av de tillfrågade tyckte att ersättningen ska vara densamma vid arbetslöshet som vid sjukdom. Ja, det är väl ganska okontroversiellt. Borde inte frågan istället handla om vilken nivå ersättningen ska ligga på?

Men idag finns inget svar på den frågan, inte heller på frågan hur en allmän statlig a-kassa ska se ut.  Så att säga att folk vill ha något när ingen vet vad detta är, nä det är att gå för långt.

Miljöpartiets egen information om undersökningen
Rapport, SVT