Johanna Spaak har varit frisör sedan 1998. Hon slarvar en del med att skydda sig.
– Jag vet ju att man ska ha handskar och så. Men så kanske man är lite sen och så ska man springa och hämta handskar. Då blir det liksom äh

Johanna Spaak är en av 300 frisörer som ingår i ett forskningsprojekt som går ut på att leta efter cancerframkallande aromatiska aminer i frisörers blod.

 Aromatiska aminer finns i nästan alla hårfärger. Det är faktiskt de som ger själva färgen. Mörka och starkt röda färger innehåller troligtvis mer aromatiska aminer och ljusa lite mindre. De aromatiska aminer som används i dag är godkända och anses därför vara ofarliga. Men vissa har visat sig vara cancerframkallande är förbjudna vid tillverkning av hårfärg.

– Men vi misstänker att de kan finnas där i alla fall. Utan att det är tillverkarens avsikt.  Till exempel kan de bildas när man blandar till hårfärgen och flera ämnen blandas, förklarar doktoranden Gabriella Johansson. Hon är en av de cirka tio forskare från Lunds Universitet och Karolinska Institutet som jobbar med undersökningen.

Förutom blodproverna, som man nyligen börjat analysera, har alla frisörer fått svara på enkätfrågor. De handlar bland annat om hur ofta man färgar, i vilka kulörer och om hur man skyddar sig i samband med hårfärgning. Över lag tycker Gabriella Johansson att dem hon mött är bra på att ha handskar när de färgar hår. Men det finns också annat man bör tänka på.
– Till exempel att klippa innan man färgar. Gör man tvärt om exponeras man ju för hårfärgen mer, eftersom det alltid finns kvar i håret även om man sköljt, säger Gabriella Johansson.

Johanna Spaak färgar först och klipper sedan. Hon vet att det är dåligt men det tar för lång tid annars. Hon är inte så orolig över hur kemikalierna påverkar hennes hälsa.
– Jag har mer dåligt samvete för all skit man släpper ut i vattnet. För miljön. Men det är klart, man undrar ju lite vad det där blodprovet kommer att visa. Det är ju skitintressant att få veta. Tänk om man är alldeles sjuk inombords, säger hon med ett lite nervöst skratt.

Gabriella Johansson lovar Johanna Spaak att alla frisörer som testats kommer att få veta både sina individuella resultat och undersökningens. Men svaren dröjer lite.  

Först till hösten kan man se om frisörerna har aromatiska aminer som skulle kunna vara farliga i blodet.  Är det så går forskarna vidare med att försöka koppla ihop beteenden på salongerna med upptaget av kemikalier i blodet. Man kommer därefter att gå vidare för att se om och i så fall hur de aromatiska aminerna påverkar kroppens DNA.
– Det man vet om aromatiska aminer är att de aktiveras i urinblåsan, så finns det en risk handlar den om blåscancer, säger Gabriella Johansson.

Utsatt yrkesgrupp

Frisörsyrket är ständigt föremål för nya rön om hälsorisker. Förutom projektet i artikeln pågår bland annat forskning om hur färgämnen påverkar frisörers hud och hur mycket kemikalier en frisör får i sig genom inandning under en arbetsdag. Dessutom genomför Arbetsmiljöverket en stor granskning av frisörers arbetsplatser. Resultatet av den kommer att presenteras i höst.

Trots alla de kemikalier som omger frisörer är belastningsskadorna det största problemet. Av ca 400 anmälda arbetssjukdomar i yrkesgruppen frisörer och nagelskulptörer var tre fjärdedelar belastningsskador.