Flera anställda på Icabutiken Folkes livs i Uppsala  har de senaste två åren upprepade gånger kontaktat Handels efter att på olika sätt känt sig utsatta på jobbet.
– Arbetsgivaren kränker personalen systematiskt. De blir utskällda för ingenting och hotade med uppsägning, säger ombudsmannen Eva Enström Johansson.

Hon uppger att de anställda tvingas ha obetald jour på sin fritid då de måste vara beredda att hoppa in. Personalen övervakas med kameror som är kopplade till handlarens mobiltelefon. Nyligen meddelade arbetsgivaren att han tänker införa ett system där kunderna får betygsätta personalen genom att trycka på en knapp vid en dataskärm med namn och bild på varje anställd. Betygen ska ligga till grund för bonus på lönen.
– Det kränker den personliga integriteten och ökar risken för våld och hot mot personalen, säger Eva Enström Johansson.

Flera anställda har vittnat i Upsala Nya Tidning om upprepade kränkningar och hot.
– Man kan få höra att man är dum i huvudet och inte passar för jobbet, sa en anställd till UNT.
– Man känner sig iakttagen hela tiden. Det är väldigt jobbigt och psykande, sa en annan.

I egenskap av regionalt skyddsombud har Eva Enström Johansson nu lämnat en skrivelse om brister i arbetsmiljön. Där talas bland annat om förtal, hot, förföljelser och förnedring från handlaren mot flera anställda.
– Det är en tuff skrivning, men han har haft så många chanser att ändra sig. Nu måste han förstå att han inte kan behandla folk så att de mår dåligt, säger Eva Enström Johansson.

Med stöd av arbetsmiljölagen och olika författningar uppmanas arbetsgivaren att vidta åtgärder mot kränkande särbehandling samt våld och hot.

Skrivelsen har också skickats till Arbetsmiljöverket. Handläggare där är Solbritt Johansson.
 – Ett sådant här ärende är högprioriterat. Uppgifter om den här typen av kränkningar är inte vanliga inom detaljhandeln, säger hon.

När verket får in en sådan här anmälan från ett skyddsombud gör man oftast en inspektion på arbetsplatsen. Inspektören granskar inte hur enskilda individer agerat utan hur arbetsgivaren bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete, till exempel mot kränkande särbehandling.
– Om arbetsgivaren själv är den som kränker är det förstås extra svårt. Men om han inte uppfyller lagstiftningen kan vi utfärda ett föreläggande eller förbud med hot om vite, säger Solbritt Johansson.

Handlaren har inte förhandlat med facket om vare sig kundservicemätning, kameraövervakning eller beredskapsjour. Handels har kallat till förhandling nästa vecka och begär skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen.