– Vi ser otroligt allvarligt på anklagelserna och vidtar alla åtgärder som behövs för att åtgärda bristerna. Eventuellt med hjälp utifrån, säger handlaren Fredrik Andersson till Handelsnytt.

Han säger att han aldrig haft för avsikt att kränka någon, och att kritiken fått honom att stoppa den omstridda kundservicemätningen där kunder får sätta betyg på de anställda.
– Den skulle inte ha varit så kränkande. Men den var bara på planeringsstadiet och ligger nu på is.

Uppmärksamheten om de påstådda missförhållandena har delat personalgruppen i två läger. Fredrik Andersson säger att han diskuterar med Handels hur man ska gå vidare. Diskussionerna rör också fackets krav på skadestånd för att arbetsgivaren struntat i att förhandla om viktiga förändringar.
– Vi kommer att lösa det, lovar han.