– När arbetsgivaren ville utöka våra arbetstider till elva på kvällen motsatte sig facket det. Både för rånrisken och att inga av oss anställda ville jobba så sent. Men eftersom Ica Kvantum här i närheten hade öppet till elva tyckte arbetsgivaren att också måste ha det. Då finns inget att sätta emot, säger Mattias Gustavsson, klubbordförande på Coop Forum Örnäset i Luleå.

Butiken utökade sina öppettider från 21 till 23, måndag till söndag, för ett par år sedan. Det är två timmar senare än vad Handels i sin policy om öppettider säger att de som mest kan tolerera.
– De flesta hos oss vill inte jobba de här tiderna. Det inkräktar på vårt sociala liv, och eftersom vi är så få som jobbar här på kvällarna, vi är två i kassan, en i kundtjänst och en vakt, så känns det lite otryggt.

Enligt den policy Handels antog på förra kongressen är det rimligt att butiker har öppet mellan 8.00 och 21.00. Detta ska inte ses som en rekommendation, utan som ”den ytterlighet som facket kan acceptera”.  Policyn ska dels användas som markering mot sena öppettider, och som stöd för klubbarna och avdelningarna när de förhandlar. Om facket inte har fått gehör för sina ståndpunkter ska de markera att förhandlingarna avslutats i oenighet.

Men under de fem år som gått sedan förra kongressen har butikerna snarare utökat sina öppettider. Exempelvis var det för fem år sedan standard att Coop Forum-butikerna stängde klockan 21.00. I dag har 50 av de 66 butikerna som finns öppet till 22 eller senare. De flesta har öppet lika länge även på lördagar och söndagar. Av Icas motsvarande butiksjättar Maxi har majoriteten öppet alla dagar till 22, och öppettider fram till 23 förekommer också.
 – Att komma överens om kortare öppettider på lokal nivå fungerar helt enkel inte, säger Elisabeth Sandback, vice ordförande i Handels avdelning i Västerås.

Hon är en av flera som nu har skickat in motioner till kongressen om att Handels ska kräva att öppettiderna ska regleras i lag i stället för i avtal. Fram till 1972 fanns den så kallade affärstidslagen, som inte tillät butiker att hålla öppet efter 20.00 på vardagar. På söndagar skulle det vara stängt.

Riktigt så snäva tider efterlyser inte Elisabeth Sandback. Hon anser att öppettider mellan 8 och 20 på vardagarna och 8 till 19 på lördag och söndag är rimligt. Hade de lagen i ryggen skulle de slippa försöka påverka i lokala mbl-förhandlingar.
– Det slutar bara med att vi säger att vi är oense. Sedan blir det ändå som arbetsgivaren vill. Problemet är att de medlemmar som inte måste jobba de här tiderna tycker att frågan är ointressant, och vill inte driva på i centrala förhandlingar eller kämpa för en lag, säger hon.

Tommy Tillgren, andre vice ordförande på Handels, tycker inte att facket har misslyckats med att sätta press på arbetsgivarna om öppettiderna.
– Vi antog policyn dels för att klubbarna skulle ha ett underlag, dels för att samla in fakta och skapa opinion. Efter varje central förhandling ska avdelningarna skicka in protokoll till Handels centralt. Vi ska ha kännedom om dem.

Men var de eventuella protokollen finns i dag är oklart. Enligt Tommy Tillgren har det inte fungerat optimalt att få avdelningarna att skicka in dem efter de eventuella förhandlingarna.  Det är därför svårt att få någon klar bild av i vilken utsträckning Handels policy har gett effekt när medlemmarna motsatt sig öppettider efter 21.00

Ica och Coop är två jättestora arbetsgivare inom avtalsområdet. Är det inte ett problem att deras största koncept Maxi och Forum i regel stänger senare än vad ni säger er acceptera?
– I grunden är det förstås ett jätteproblem för dem som tvingas jobba de tider de inte vill. Men då ska klubbarna begära förhandlingar, det är vad policyn säger. Sen ska det också lösas med att de anställda får påverka hur deras arbetstid förläggs, deras schema.

Varför kan inte öppettiderna regleras i centrala avtal?
– Vi kan inte reglera öppettiderna i kollektivavtalet eftersom det finns en tredje part, hyresvärden, som kan ha åsikter om detta. I en galleria får man inte stänga vilken tid man vill även om vi och arbetsgivaren är överens. Sen blir det ju en konkurrensnackdel för de som har kollektivavtal gentemot dem som inte har det.

På Coop Forum i Örnäset efterlyser de en lag som reglerar det här. Varför inte?
– Att kräva en lag upplever vi som mer passivt. Man skriver en motion sedan är det inget mer med det. Inget parti idag stödjer en ny affärstidslag. Men med en policy om att vi ska förhandla om öppettiderna hålls frågan vid liv.

Fem år senare, tycker du att policyn har haft önskad effekt?
– Både och. Från de stora drakarna, Kvantum, Maxi och vissa Forum, har vi inte fått så mycket respons, men en hel del övriga butiker i gallerior och så, har börjat backa om att hela tiden förlänga sina öppettider, säger Tommy Tillgren.