Trots att komikern Anna-Lena Brundin inlett kongressen med att glatt tala om att det aldrig är för sent att ge upp tycktes den röda tråden bland dagens talare vara det motsatta. Uppmaningarna om att kämpa tillsammans i en värld där marknaden sätts före folket haglade tätt bland dagens talare.  

Framför allt Handels ordförande Lars-Anders Häggström och gästtalaren Philip Jennings från Uni, Handels international, lyfte blicken även mot ett globalt sammanhang. Lars-Anders Häggström öppnade sitt anförande i det lilla och välkomnade alla ombud med en påminnelse om det ansvar de bär med sig till kongressen. Han manade också till öppenhet inför andras argument och slog fast att detta ”är demokrati när den är som bäst”.

Men han zoomade strax ut från kongressalen. Det via den stora utmaningen med minskat antal medlemmar och behovet av att bli fler för att kunna försvara den svenska modellen. Han sträckte sig så långt som att slå fast att Handels viktigaste uppgift är just den att värva medlemmar.

Ett par välriktade kängor delades också ut av ordföranden. Regeringen fick en för att stå på näringslivets sida i att vilja lagstadga minimilöner. Möbeljätten Ikea en annan.
– Det är ingenting annat än pinsamt, var Lars-Anders Häggströms kommentar till att den välrenommerade möbeljätten inte sluter globalt avtal med facket.

Efter korta anföranden av SSU-representanten Mathias Vepsä och LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin fick Philip Jennings, Uni, ta över där Lars-Anders Häggström slutat i det globala. Jennings som av Handels ordförande presenterades som en global krigare hyllade den svenska modellen och presenterade sig själv under en traditionell svensk ”fika” som han låtit dukas fram åt sig på podiet.  
– Det här landet är bra i dag därför att facket har gjort skillnad, sa bland annat Philip Jennings innan han uppmärksammade åhörarna på en värld som enligt honom är på väg åt fel håll. En värld där politiker sätter marknaden före folket.  

Han lyfte också problemet med rekryteringen till fackförbunden till en global nivå och nämnde problem som kan få det en svensk kongress och avtalsrörelse brottas med som fjuttiga. Till exempel de extrema svårigheterna med att få anställda att våga organisera sig på butiksjätten Walmart i USA. Eller i Colombia där tusentals fackrepresentanter har mördats för sitt engagemang.

Trots det globala mörker Jennings beskriver berättar han också att Uni lyckats få igenom 42 globala avtal med internationellt etablerade företag.
– Tack för hjälpen med Ikea, vi älskar dem men vi vill älska dem mer, säger han apropå Handels delaktighet i försöken att få möbeljätten att rätta in sig i ledet.

Philip Jennings avslutade med en klassisk uppmaning om att kämpa och Handels ordförande svarade,
– Räkna med oss.