Vad ska krävas av en medlem för att få konfliktersättning? Hur svårt ska det vara att gå ur facket? Ska f-skattarna få vara med i facket? Krav och villkor för att få vara med och gå ur Handels gav långa diskussioner under torsdagseftermiddagen.

Många ombud ville ha tuffare tag mot dem som bara går med i Handels när det drar ihop sig till strejk. En motion från avdelningen i Västerås krävde att man måste ha varit medlem en viss tid för att få konfliktersättning om det blir strejk.

Kathe Nilsson på Stockholmsavdelningen berättade exempelvis att hon själv varit med om att värva fyra nya medlemmar precis före en konflikt,
– Men då gick sex ur för de blev så arga. Om de ska få åka glassbilen så är det ju lika bra att vi går med när det brinner i stället.

Andra såg värvningen vid konflikt som något positivt och pekade på statistik som visar att de flesta också stannar i facket när strejken blåst över. Mathias Kvickström drog paralleller till talet om bidragssamhället och slog fast att:
– Visst finns det de som fuskar, med de flesta gör inte det.

Diskussionen om karenstid vid utträde liknade den föregående. Flera talare ville ha tre månaders karenstid. ”För att hinna föra ett samtal med medlemmarna” var ett argument. Motargumenten gick till stor del ut på att det var dålig marknadsföring med de tuffare tagen. Och att det skulle vara avskräckande att bli medlem om det vara så svårt att gå ur.

Men medlemskapet ska även i fortsättningen gälla med samma villkor från första dagen. Och det blir inte någon karenstid vid utträde heller. Motionerna röstades ned med slående majoritet.

Starka argument mötte också dem som inte tycker att f-skattare, egna företagare utan anställda, hör hemma i Handels. Förbundsstyrelsen ville ändra ett ord i stadgarna, från anställda till arbetstagare. Då blir det formellt möjligt att även dem som har f-skattsedel kan bli medlemmar. Från Uppsala fanns en motion om att det inte ska vara möjligt att bli medlem om man har f-skattsedel. Motionen stöttades i debatten kraftfullt av Patrik Olofsson från Stockholmsavdelningen som själv brinner för bemanningsfrågan.
– Har det hjälpt att vi har organiserat bemanningsföretagen, knappast, sa han.

Men frisören Ingela Leander Lindköping argumenterade för förbundsstyrelsens förslag. Hon ser öppningen för f-skattande medlemmar som en möjlighet för många av hennes kollegor som tvingats bli egna företagare mot sin vilja.

Flera talare höll också med förbundsstyrelsen om att facket självklart ska försöka stoppa utvecklingen mot att fler tvingas bli egna företagare i brist på anställning. Men då allt fler företag tar in just f-skattare som arbetskraft vill man inte stå utan möjlighet att som fackförbund följa den utvecklingen. Och detta blev också kongressens beslut.