En motion från fackklubben vid Emmaus Björkå krävde att Handels ställer sig bakom det palestinska ickevåldsupproret BDS och arbetar för en bojkott mot Israel.
– Israel utövar apartheidliknande förtryck av den palestinska befolkningen på ockuperad mark. Exemplet från Sydafrika visar hur en bojkott kan bidra till att fälla en förtryckarregim, sa Sara Björnsson från Göteborg och fick stöd av en rad ombud.

Bland de ombud som talade emot bojkottkravet fanns Marie Ende och Patrik Bergvall som båda jobbar på LO-TCO biståndsnämnd.
– En bojkott mot Israel kommer också att drabba palestinier. Det är fel att låsa sig i fem år vid ett beslut som rör en enda region i världen. Hur ska vi till exempel göra med Vitryssland, sa Patrik Bergvall.

Efter en livlig debatt med ett dussintal talare blev kongressens beslut något av en kompromiss. Motionen om bojkott röstades ner, men texten i Handels verksamhetsprogram fick en skrivning om att bojkott och sanktioner är medel som Handels kan använda. Dessutom beslutade man att anta ett uttalande om stöd för det palestinska folket, där både Sara Björnsson och Patrik Bergvall får vara med och utforma texten.

– Vi är helt överens om att visa solidaritet med det palestinska folket, och bara oense om bojkott som medel, förklarade Sara Björnsson och Patrik Bergvall efter beslutet.

Fakta: BDS

Nätverk för bojkott

BDS-rörelsen är en global sammanslutning av organisationer, fackföreningar och nätverk som arbetar för bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot den israeliska ockupationen av palestinska områden. BDS-rörelsen bildades på palestinskt initiativ 2005.