– Det känns väldigt roligt att få den här uppskattningen i det här skedet av arbetet. Vi har fortfarande mycket kvar och det här är verkligen inspirerande, säger Kristina Johansson, doktorand i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska universitet. Hon tog emot det första stipendium som delas ut av Kenth Petterssons minnesfond på Handels kongress i Stockholm i dag. Stipendiet delar hon med professor Lena Abrahamsson och docent Ylva Fältholm.

I deras forskning undersöker de hur könsrollerna i en matbutik påverkas av ny teknik och nya sätt att fördela arbetet inom dagligvaruhandeln. Till exempel när den traditionella kassörskan försvinner.
– Att sitta i kassan har betraktats som ett kvinnojobb medan männen förväntats arbeta på golvet eller som chefer. Men när arbetsrotation införts förändras arbetsfördelningen mellan män och kvinnor.

Betyder det att arbetsplatserna blivit mer jämställda?

– Det är svårt att säga i nuläget. Men förutsättningarna för en mer jämställd arbetsplats blir bättre. Dessutom förbättras ju den fysiska arbetsmiljön för alla anställda med rotation.

Hur ser det ut i de butiker du besökt?
– På fem av de nio butiker vi kartlagt har rotation införts. I de butiker som fortfarande har kassörskor anställda har vi sett att det bara rör sig om deltidsarbetande kvinnor. I butiker med rotation finns inte samma uppdelning mellan kassa och golv. Men vissa avdelningar på golvet domineras av kvinnor, andra av män. Och det kan ju vara ett tecken på att könsrollerna inte försvinner med rotationen utan finner nya former.

Stiftelsens styrelse motiverar stipendiet på 60 000 kronor med att ”forskning om arbetet inom handeln i allmänhet och ur ett genusperspektiv i synnerhet är eftersatt” och att ”genom att ha ett väl genomarbetat genusperspektiv bidrar till kunskap som i förlängningen kan leda till ökad jämställdhet inom handeln”.

Fakta stipendiet

Främja kunskap om arbetslivets villkor

Kenth Pettersson var ordförande för Handels mellan 1991 och 1999. Minnesfonden inrättades strax efter hans bortgång år 2007 och ska enligt stadgarna stödja aktiviteter som främjar intresset för och kunskaper om arbetsmiljöfrågor och arbetslivets villkor.